Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Бакалаври / Съобщения / КАМПАНИЯ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - летен семестър 2019/20г.

   

(отнася се само за студенти, редовно обучение)

 

Уважаеми студенти,

За предстоящия летен семестър на уч. 2019/2020 г. всички студенти в бакалавърските и магистърските програми редовно обучение на Физически факултет задължително се записват за избираеми дисциплини само чрез информационната система СУСИ.

За начало студентът следва да се запознае с предлаганите избираеми дисциплини или посети уеб-адресите на катедрите във факултета за запознаване с анотации, програми, препоръчвани семестри и изисквания към студента за изучаване на предлаганите дисциплини.

Кампанията за записване ще бъде в един етап и ще се проведе както следва:

За студенти - бакалаври: от 16.02.2020 до 29.02.2020 г. ;

За студенти - магистри: от 17.02.2020 до 01.03.2020 г. ;

 

За процедурата по записване на избираеми дисциплини моля прочетете помощната информация:

 

Администратор на СУСИ за физически факултет

susi_admin@phys.uni-sofia.bg