Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

заместник-декан - докторанти, пост-докторанти и млади учени, външни проекти, PR и културни събития

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.;

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - сряда от 12.00-13.00 ч.

 

заместник-декан - издателска и публикационна дейност, библиотеки, СДК и кариерен център, работа със студенти и алумни клубове, административна дейност

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - понеделник от 11.00 – 12.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - сряда от 15.00-16.00 ч.

 

заместник-декан – магистри, научноизследователска дейност и проекти по ФНИ на СУ, академичен състав, работа със средните училища

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - сряда от 14.00-15.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - понеделник от 15.00-16.00 ч.

 

заместник-декан - бакалаври, дистанционна форма на обучение, информационно обслужване, акредитация, материално-техническа база

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - вторник от 15.00 – 16.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 127 - сряда от 14.00 -15.00ч.