Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Атестационна комисия и Комисия по качество

   

Състав на Атестационната комисия на Философски факултет с мандат м.октомври 2019 – м.октомври 2023 г.

Име и академична длъжност Позиция Специалност
1 доц. д-р Калоян Харалампиев Председател Социология
2 доц. д-р Людмила Андреева Зам. председател Психология
3 доц.д-р Анета Дончева Член БИН
4 доц. д-р Нели Стефанова Член Реторика
5 гл.ас. д-р Вихър Георгиев Член Европеистика
6 гл.ас. д-р Галина Гончарова Член Културология
7 доц. дпн Елена Калфова Член Публична администрация

 

Гл. ас. д-р Милен Любенов – асоцииран член, Политология.

Атестационната комисия е избрана с решение на Общото събрание на Философски факултет от 18.10.2019 г

 

СЪСТАВ на ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО с мандат 2020 -2023 г.:

Име и академична длъжност Специалност
1 проф. дпн Татяна Томова, председател Публична администрация
2 ас. Страхил Делийски Политология
3 доц. д-р Валентина Георгиева Културология
4 гл.ас.д-р Диана Христова Психология
5 проф. д.с.н. Георги Димитров Европеистика
6 доц. д-р Нели Стефанова Реторика
7 проф. д-р Красимира Даскалова БИН
8 доц. д-р Цветина Рачева Философия
9 ас. Емил Георгиев Социология
10 Десислава Кожухарова, студент Психология