Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Ръководители на катедри

   

Катедра “Философия”

 • доц. д-р Иван Колев

 

Катедра “История на философията”

 • проф. дфн Александър Кънев

 

Катедра “Логика, етика и естетика”

 • проф. д-р Александър Гънгов

 

Катедра “Катедра по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология”

 • проф. д.пс.н. Иринка Зиновиева

 

Катедра “Социална, организационна, клинична и педагогическа психология”

 • проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

 

Катедра “Социология”

 • проф.д-р Боян Знеполски

 

Катедра “Политология”

 • доц. Светослав Малинов

 

Катедра “Библиотекознание, научна информация, културна политика”

 • доц. д-р Милена Миланова

 

Катедра “Публична администрация”

 • доц. д-р Албена Танева

 

Катедра “Европеистика”

 • доц. д-р Калоян Симеонов

 

Катедра “История и теория на културата”

 • доц. д-р Даниела Колева

 

Катедра “Реторика”

 • доц. д-р Герасим Петрински