Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Разпис на лекциите

   

Седмичните програми на лекционните занятия

бакалаври

 1. Социология
 2. Публична администрация
 3. Политология
 4. Културология
 5. БИН редовно
 6. БИН задочно
 7. Психология
 8. Европеистика
 9. Философия редовно
 10. Философия задочно

магистри

 1. Философия
 2. История на философията
 3. Виртуална култура
 4. Интегративна биоетика
 5. Философия с преподаване на английски език
 6. Философия на съзнанието и езика
 7. Философска антропология
 8. Социална и юридическа психология
 9. Клинична и консултативна психология
 10. Детско-юношеска и училищна психология
 11. Трудова и организационна психология редовно
 12. Трудова и организационна психология задочно
 13. Организационно поведение и консултиране на организацията
 14. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт
 15. Психология на здравето за психолози
 16. Психология на здравето за хуманитарни специалности
 17. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 18. Политическа социология
 19. Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)
 20. Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно)
 21. Политически мениджмънт (редовно)
 22. Политически мениджмънт (задочно)
 23. Политическо консултиране
 24. Културна антропология
 25. Мениджмънт и социализация на културното наследство
 26. Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)
 27. Европейска магистърска програма История на жените и пола
 28. Библиотечно-информационни науки и културна политика
 29. Управление на електронно съдържание
 30. Библиотечно-информационни технологии
 31. История на книгата и четенето
 32. Публична администрация редовно
 33. Публична администрация задочно
 34. Публичен мениджмънт и политики задочно
 35. Публичен мениджмънт и политики редовно 1 курс
 36. Европейска публична администрация редовно 1 курс
 37. Европейска публична администрация задочно
 38. Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 39. Европейски проекти
 40. Е-Европа
 41. Европеистика и социални науки зад
 42. Реторика редовно
 43. Реторика задочно