Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
  • СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ

ОКС Бакалавър

Катедра "Логика, етика, естетика"

Защита на дипломни работи: 29.01.2018 от 12.00 ч. в 50 кабинет, Ректорат

Катедра "История на философията"

Писмен държавен изпит - 29.01.2018 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат

Устен държавен изпит - 05.02.2018 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат

Защита на дипломна работа - 05.02.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 53, Ректорат

Катедра "Философия"

Писмени държавен изпит - 29.01.2018 г., 9.00 ч., зала 63, Ректорат

Устен държавен изпит – 05.02.2018 г., 16.00 ч. зала 63 – Ректорат

Защита на дипломна работа - 05.02.2018 г. от 16.00 ч., зала 63, Ректорат

 

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“

МП „РЕТОРИКА“

Защита на магистърска теза: 9 март (петък) 2018 г. от 10 часа, бул.“Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, блок 4, ет.1, зала 130

МП „ФИЛОСОФИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защита на магистърска теза: 4 март 2018, 12 часа, каб. 52, Ректорат

МП „ФИЛОСОФИЯ“

МП „ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ“

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

 

МП „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

МП „КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ”

МП "ИЗКУСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ - 20-21 ВЕК"

За трите магистърски програми защита на магистърска теза: 8 март 2018г. от 10.00ч. в зала 503 на бл. 1, кампус Изток

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Изпитът ще се проведе на 29.01.2018 г.. от 9,00 ч. в 21 аудитория, Ректорат

МП „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защита на магистърска теза: 6 март 2018 г.,10.00 ч., 55 каб.

МП "СОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Защита на магистърска теза: 12 март 2018 г. от 11.00 ч., 55 каб.

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защита на магистърска теза: 06.03.2018 от 10:00ч. в каб. 49 / Ректорат

МП "ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО"

Защита на магистърска теза – 12.03.2018 от 11:00ч. в ауд. 63 /Ректорат

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” (редовно обучение)

13 март 2018 г., 9.00 ч., зала 202, бл.4

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” (задочно обучение)

14 март 2018 г., 9.00 ч., зала 202, бл.4

МП „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“

Защита на магистърска теза: 12 март 2018 г.,10.30 ч., зала 202, бл.4

МП „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Държавен изпит 10.03.2018 от 13:00ч., ауд. 530 / 4 бл.

МП "ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ"

Защита на дипломни работи: 12 март 2018 г.,9.00 ч., зала 202, бл. 4

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 29.01.2018 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 53

Устен държавен изпит - 05.02. 2018 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 423.

Защити на дипломни работи - 05.02.2018 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45

ОКС Магистър (МА "Библиотечно-информационни технологии", МА "Библиотечно-информационни науки и културна политика", МА "Управление на електронно съдържание", МА "История на книгата и четенето")

Защити на дипломни работи - 05.02.2018 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Държавният изпит ще се проведе на 29 януари 2018 г. (понеделник) от 9,00 ч. в 408 зала, блок 4, бул. „Цариградско шосе” № 125

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 5 февруари 2018 г. (понеделник) от 9,30 ч. в зала 411, блок 4, бул. „Цариградско шосе” № 125

 

МП „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” и МП "ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Защита на магистърска теза 7 март, (сряда) 2018 г. от 9,30 часа в зала 411:

МП „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 9 март (петък) 2018 г. от 9,30 часа тест (в комп. зала 530); от 10,45 ч. до 13,45 ч. решаване на казус (в зала 407) и от 9,30 часа защита на магистърски тези в зала 423.

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 29.01.2018 г. от 10:00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 05.02.2018 г. от 10:00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

МП „ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИКИТИ“

МП „ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Защита на магистърска теза за трите магистърски програми: 12.03.2018 г. От 10 часа в 113 каб. в блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Молби за защита се подават в отдел студенти от 19 до 28.02.2018 г

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 29.01.2018 г. от 10:00 часа в зала 300, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 05.02.2018 г. от 10:00 часа в зала 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 29.01.2018 г. от 09:00 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 05.02.2018 г. от 10:00 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „Е-ЕВРОПА“

Защита на магистърска теза 15.03.2018 г. / четвъртък / от 10.00 ч. в каб. 402 на бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.

МП „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ НА ЕС“

Защита на магистърска теза на 15.03.2018 г. от 12.00 ч., в зала 421, бул. Цариградско шосе, № 125, блок IV, етаж 4.

МП „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Защита на магистърска теза на 15.03.2018 г. от 14.00 ч., в зала 421, бул. Цариградско шосе, № 125, блок IV, етаж 4.