Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия

Писменият изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

 

Устният изпит и защитите на дипломните работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 13.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

 • Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат, а устният държавен изпит – на 3.02.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат.

Защитите ще се проведе на 3.02.2020 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • Специалност Психология - бакалавър

Изпитът ще се проведе на 27.01.2020г.. от 9,00 ч. до 13,00 ч. в 21 аудитория, Ректорат.

 • Специалност Социология - бакалавър

На 03.02.2020 г. (понеделник) от 09:00 до 13:00 ч. в з.400 писмен държавен изпит и от 09:30 ч. в з.423 защита на дипломни работи (гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4)

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10,00 часа в зали 300 и 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г.. от 10,00 часа в зала 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 10,00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г.. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

Защитите на дипломни работи ОКС Бакалавър и ОКС магистър ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 09,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

 • Културна антропология
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)
 • Медии, комуникация, култура

Защитата на магистърски тези за всички магистърски програми в специалност "Културология" ще се проведе на 10.03.2020 г., от 10,00 часа в зала 409, бл. 1, кампус "Изток".

Задължителното подаване на молби за допускане за тази сесия е във времето от 24.02.2020 до 28.02.2020 г. в отдел "Студенти", блок 4, ет. 2, каб. 239"

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“ - Защитите на магистърските тези да се проведе на 11.03.2020 г. от 11 часа, в зала 305, ет.3 бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

Социология

МП Политическа социология - Изпитът ще се проведе на 11.03.2020 г. от 09:00 ч. в з.411, бул. Цариградско шосе 125, бл.4.

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси - Изпитът ще се проведе на 12.03.2020 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в з.530 – писмен държавен изпит; от 09:30 ч. в з.423 – защита на магистърските тези, бул. Цариградско шосе 125, бл.4.

Психология

 • 9 юни 2020 г. (вторник), 13:00 часа, Webex: МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (за отложените от март защити)
 • 9 юни 2020 г. (вторник), 14:00 часа, Webex: МП Организационно поведение и консултиране на организацията (за отложените от март защити)
 • 9 юни 2020 г. (вторник), 16:00 часа, Webex: МП Трудова и организационна психология - задочно обучение (за отложените от март защити)
 • 10 юни 2020 г. (сряда), 10:00 часа, Webex: МП Трудова и организационна психология - редовно обучение (за отложените от март защити)
 • 10.03.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. в каб. 55, Ректорат - МП Клинична психология
 • 09.03.2020 г. (понеделник) от 13.00 ч. в каб. 55, Ректорат - МП Социална и юридическа психология
 • 12.03.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч в каб. 49, Ректорат - МП Детско-юношеска и училищна психология
 • 07.03.2020 г. (събота) от 13.00 ч. в зала 530, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125 - МП Обща психология на английски език
 • 12.03.2020 г. (четвъртък) от 10,00 часа в зала 63, Ректорат - МП Психология на здравето

Европеистика

 • МП Европейски проекти - защитите ще се състоят на 11.03.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 421, бл. 4.
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защитите ще се състоят на 11 март 2020 г. от 11.00 ч., зала 421, бул. „Цариградско шосе“ №125, в блок 4, етаж 4.
 • МП Е-Европа - 11 март 2020 г. от 11.00 ч., зала 421, бул. „Цариградско шосе“ №125, в блок 4, етаж 4.
 • МП Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) - Защитите ще се състоят на 13.03.2020 г. от 14.00 ч. в зала 421, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 03.02.2020 г. от 10,00 часа в зала 109, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Защитите на дипломни работи ОКС Бакалавър и ОКС магистър ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Философия

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитата на магистърски тези да се проведе на 12.03.2020 г. от 11.00 ч. в каб. 68, Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защитата на магистърски тези да се проведе на 12.03.2020 г. от 13.00 ч. в каб. 52, Ректорат

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитата на магистърски тези да се проведе на 13.03.2020 г. от 10.00 ч. в каб. 63, Ректорат.

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитата на магистърски тези да се проведе на 13.03.2020 г. от 11.00 ч. в каб. 63, Ректорат.

МП "ВИРТУАЛНА КУЛТУРА" - Защитата да се проведе на 13.03.2020 г. от 14.00 часа в каб. 68, Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“ - Защитата на магистърски тези да се проведе на 12.03.2020 г. от 12.00 ч. в каб. 51, Ректорат

МП "ФИЛОСОФИЯ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" :

Държавен практико-приложен изпит:

 • Комисия 1, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 16.06.2020, 9:00, платформа Discord
 • Комисия 2, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 16.06.2020, 15:00, платформа Discord
 • Комисия 3, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 18.06.2020, 10:00, платформа Discord

Реторика

МП „РЕТОРИКА“

Защитата да се проведе на 09.03.2020 г. от 10.00 часа в зала 130 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.