Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   

Специалност Философия

 

 • катедра Философия

 

Писменият държавен изпит на 24.06.2019г. от 9.00.часа в зала 63, Ректорат.

Устният държавен изпит ще се проведе на 01.07.2019г. от 10 часа в зала 63, Ректорат.

Защитите на дипломни работи да се проведат на 02.07.2019г. от 10,00 ч. в зала 63, Ректорат.

 

 • катедра „История на философията“

 

Писменият държавен изпит на 24.06.2019 г. от 9.00 ч. в 41 аудитория, Ректорат, а устният държавен изпит – на 1.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 

 • катедра „История на философията“

 

Защитите на дипломни работи на 01.07.2019г. от 14.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • катедра „Логика, етика и естетика“
  • Етика.- Защитите на бакалавърски тези на 28.06.2019г. от 9,30 ч. в каб. 68, Ректорат.
  • Естетика - Защитите на бакалавърски тези на 28.06.2019г. от 10,30 ч. в каб. 51, Ректорат.
  • Логика - Защитите на бакалавърски тези на 27.06.2019г. от 11,00 ч. в каб. 50, Ректорат.
  • Етика - Защитите на бакалавърски тези на 26.06.2019г. от 13,00 ч. в каб. 63, Ректорат.
 • Катедра "История и теория на културата"

За бакалаври специалност "Културология"
24 юни /понеделник/ 2019 година държавен изпит – писмен, 9.30 часа 410 аудитория, бул.“ Цариградско шосе“ , №125, бл. 1.
1 юли /понеделник / 2019г. защита на дипломни работи, 9.30 часа 410 аудитория, бул. „Цариградско шосе“, №125, бл. 1.

За магистри: Изкуства и съвременност, История на жените и половете МАТИЛДА, Културна антропология /випуск преди 2018г./ МСКН /випуск преди 2018г./
26 юни /сряда/ 2019г. 9.30 часа , 410 аудитория, бул. „Цариградско шосе“, №125, бл. 1.

 

 • Специалност Психология - бакалавър

24 ЮНИ 2019 г. - от 09:00 ч. до 13:00 ч. - з. 65, Ректорат

 • Специалност Психология - магистър

Трудова и организационна психология, редовно обучение

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05 юли 2019 г., (петък), з.202, бл.4, от 09:00 - 17:00 ч.

Трудова и организационна психология, задочно обучение

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 04 юли 2019 г., (четвъртък), з.202, бл.4, от 09:00 - 17:00 ч.

Организационно поведение и консултиране на организацията

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03 юли 2019 г., (сряда), з.202, бл.4, от 11:00 - 17:00 ч.

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03 юли 2019 г., (сряда), з.202, бл.4, от 09:00 - 11:00 ч.

Обща психология на английски език

06 юли 2019, 13:00 - 17:00, зала 517 / Блок 4

Психология на здравето за бакалаври по психология и Психология на здравето за бакалаври с хуманитарни и други специалности

10 юли 2019 г., от 10:00, зала 63 / Ректорат

 

 • Специалност Социология - бакалавър

Държавният изпит на 0 8.07.2019г. от 9,00 часа в зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

Защитите на бакалавърски тези на 09.07.2019г. от 9,30 ч. в аудитория 400, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит на 24.06.2019г.от 10,00 часа в зала 300, ет.3, блок 4.

 

Устният държавен изпит на 01.07.2019г. от 10 часа в зала 300, ет.3, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 

Защитите на бакалавърски тези на 01.07.2019 г. от 10,00 ч. в зала 308, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 24.06.2019 г. от 10.00 ч., зала 500
УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 01.07.2019 г. от 10.00 ч., зала 514

 • Магистърски програми „Публична администрация“ редовна и задочна форма на обучение, „Европейска публична администрация“, „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие“, Публична администрация на английски език - Защита на магистърски тези 01.07.2019 г. от 10.00 ч., в 109 и 113 кабинет

 

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит на 10.07.2019 г. от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 53.

 

Устният държавен изпит на 15.07. 2019 г. от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 423.

 

Защитите на 15.07.2019 г.от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45.

 

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 22.07.2019г. от 9.00 часа в зала 200, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Устният държавен изпит да се проведе на 29.07.2019г. от 10,00 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Конспект за държавен изпит на специалност Европеистика