Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе присъствено на 25.01.2021 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат.

Устният изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат 1 февруари 2021 г.: от 9,00 ч. – защити на дипломни работи, от 10,00 ч. – устен изпит в зала 41, Ректорат.

 • Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе присъствено на 25.01.2021 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат;

Устният изпит ще се проведе 01.02.2021 г. от 11:00 ч. в електронна платформа MS Teams.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 01.02.2021 г. от 10.00 ч. в електронна платформа MS Teams.

 • Катедра Логика, етика, естетика

Защитите на дипломни работи ще се проведат дистанционно, на 01.02.2021 г. от 10,00 часа в платформата MS Teams.

 • Специалност Психология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 25.01.2021 г. от 10,00 ч. в платформа Мудъл.

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 01.02.2021 г. онлайн.

Защитите на дипломните работи ще се проведат дистанционно на 01.02.2021 г., онлайн.

 • Специалност Културология - бакалавър

Писмен изпит –

Защити на дипломни работи -

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 03.02.2021 г. от 10 часа в зала 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125-

 

Устният изпит ще се проведе на 10.02.2021 г. от 10 часа, в зала 305, ет.3 бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 25.01.2021 г. от 10,00 ч. в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Устният изпит ще се проведе на 01.02.2021 г. от 10,00 часа в платформата MS Teams.

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 25.01.2021 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 53, присъствено.

 

Устният държавен изпит ще се проведе на 01.02. 2021 г.(понеделник) -онлайн.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 01.02.2021 г.(понеделник) от 10,00 часа – онлайн.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 25.01.2021 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, зала „Яйцето“, присъствено.

 

Устният държавен изпит ще се проведе на 01.02. 2021 г.(понеделник) от 10 ч. в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, зала „Яйцето“, присъствено.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

 • Културна антропология
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)
 • МП Медии, комуникация, култура

Защитите за всички магистърски програми на специалност Културология ще се проведат на 09.03.2021 г. от 10.00ч. в зала 410, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125 или онлайн в платформа zoom.

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 12.03.2021 г. от 11,00 ч., онлайн в платформа Skype.

Социология

МП Политическа социология - Защитите на магистърски тези ще се проведат дистанционно на 15.03.2021 г. от 10:00 ч. в е.платформа MS Teams.

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси - Писмения държавен изпит и защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 15.03.2021 г., както следва: писмен държавен изпит от 09:00 ч. в зала 408, блок 4 / онлайн и защита на магистърски тези от 09:30 ч. в ел.платформа MS Teams. Начинът на провеждане на писмения държавен изпит за студенти от МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси (присъствено / онлайн) ще бъде определен допълнително в зависимост от епидемичната обстановка.

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 10.03.2021 г. от 09,00 ч. в платформа MS Teams.
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 11.03.2021 г. от 09,00 ч. в платформа MS Teams.
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 09.03.2021 г. от 11,00 ч. в платформа MS Teams.
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 09.03.2021 г. от 09,00 ч. в платформа MS Teams.
 • МП Клинична психология - Защитите на магистърските тези ще се проведат присъствено на 15.03.2021 г. от 10,00 ч. в каб. 55, Ректорат.
 • МП Социална и юридическа психология - Защитите на магистърските тези ще се проведат присъствено на 11.03.2021 г. от 11,30 ч. в каб. 55, Ректорат.
 • МП Детско-юношеска и училищна психология - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 11.03.2021 г. от 10,00 ч. в платформа MS Teams.
 • МП Обща психология на английски език - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 06.03.2021 г. от 10,00 ч. в платформата Мудъл.
 • МП Психология на здравето - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 12.03.2021 г. от 10,30 ч. в платформа MS Teams.

Европеистика

 • МП Европейски проекти
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • МП Е-Европа

Защитите във всички магистърски програми на специалност Европеистика ще се проведат на 05.03.2021 г. от 10 ч., онлайн в платформа Мудъл

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 01.02.2021 г. от 10,00 часа в платформата MS Teams.

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Защитите на магистърски тези работи ще се проведат на 01.02.2021 г.(понеделник) от 10,00 часа – онлайн.

Философия

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционна на 12.03.2021 г. от 10,00 ч. в платформа MS Teams.

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защитите на магистърски тези ще се проведат дистанционно, на 09.03.2021 г. от 12,00 часа в платформата Zoom.

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 12.03.2021 г. от 9.00 ч. в платформа MSTeams.

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“- Защитите на на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 10.03.2021 г. от 11,00 ч. в платформа Skype

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защитите ще се проведат на 12.03.2021 г. от 10.00 ч. блок 4, етаж 1, зала 130, бул. Цариградско шосе №125.