Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Специалност Философия

Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на 30.01.2023 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат. Устният държавен изпит и защити на дипломни работи ще се проведат на 06.02.2023 г. от 14,00 часа в зала 63, сграда Ректорат

Конспект за държавен изпит - катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 30.01.2023 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат. Устният държавен изпит и защити на дипломни работи ще се проведат на 06.02.2023 г. от 12,00 часа в семинар 61, сграда Ректорат

Конспект за държавен изпит - катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

 

 • Специалност Философия на английски език

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 06.02.2023 г. от 10,00 часа в зала 63, Ректорат

 • Специалност Психология - бакалавър

Държавен изпит – 30.01.2023 г. от 9,00 до 13,00 часа онлайн в платформа Мудъл.

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 30.01.2023 г. (понеделник) от 09:00 ч. в з.400, бл.4, бул. "Цариградско шосе" № 125.

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 30.01.2023 г. (понеделник) от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. "Цариградско шосе" № 125.

 • Специалност Културология - бакалавър

 

 • Специалност Политология - бакалавър

Писмен държавен изпит – 31.01.2023 г.. –10,00 часа в зала 307, блок 4, бул. Цариградско шосе 125, бл.4

Устен изпит – 07.02.2023 г. от 10,00 часа в зала 305, блок 4.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писмен изпит: 30.01.2023 г. от 10,00 до 12,00 часа в зала 500, блок 4, бул. Цариградско шосе 125, бл.4

Устен изпит: 06 02.2023 г. от 10:00 часа, зала 512, блок 4

 • Специалност Библиотечно-информационни науки - бакалавър

Писмен изпит: 30.01.2023 г. от 10:00 до 14:00 ч. в з.420 и в з.47 (гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.1)

 

Устен изпит : 06.02.2023 г. от 10:00 ч. в зала 53

Защити на дипломни работи: 06.02.2023 г. от 10:00 ч в зала 45, блок 1, бул. Цариградско шосе 125, бл.4

 • Специалност Публични информационни системи

Писмен изпит: 30.01.2023 г. от 10:00 до 14:00 ч. в з.420 и в з.47 (гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.1)

 

Устен изпит : 06.02.2023 г. от 10:00 ч. в зала 53

Защити на дипломни работи: 06.02.2023 г. от 10:00 ч в зала 45, блок 1, бул. Цариградско шосе 125, бл.4

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит – 30.01.2023г. от 9,00 часа в блок 4 зала «Яйцето», съобразено с противоепидемиологичните мерки и предписания

Устен държавен изипит – 06.02.2023 г. от 10 ч. в зала „Яйцето“, блок 4, бул. "Цариградско шосе" № 125.по предварително изготвен график и при спазване на противоепидемиологичните мерки и предписания.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)

Защити на дипломни работи - 4 юли 2022 г. начало 14,30 ч., зала 410, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИРАНЕ, МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНДЖМЪНТ", МП "ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ"

Защитите ще се проведе на 18.07.2022 г. от 10 часа присъствено на адрес бул.“ Цариградско шосе“ 125, бл. 4 ет. 3 зала 305.

МП "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАТОЛОГИИ НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ"

Дипломните защити ще се проведат на 14.07.2022 г. от 10 часа онлайн в платформа Зуум.

Социология

МП Политическа социология - Защита на магистърски тези – дистанционно на 12.07.2022 г. (вторник) от 14:00 ч. в ел.платформа zoom.us

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писмен държавен изипит и защити на магистърски тези – на 30.06.2022 г., както следва: писмен държавен изпит от 09:00 ч. в в зала 400, блок 4 и защита на магистърски тези от 09:30 ч. в в зала 404, блок 4

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - защитите ще се проведат на 7 юли 2022 г., от 9:30 часа в зала 212, бл. 4.
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - защитите ще се проведат на 6 юли 2022 г. от 9:30 часа, в зала 212, блок 4
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията- защитите ще се проведат на 8 юли 2022 г. от 09:30 часа в зала 212, бл. 4.
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - защитите ще се проведат на 8 юли 2022 г., от 11:30 часа в зала 212, бл. 4.
 • МП Клинична психология - Защитите ще се проведат на 06.07.2022 г. от 09,30 ч. в зала 63, Ректорат
 • МП Социална и юридическа психология - Защитите ще се проведат на 15.07.2022 г. от 10 ч. в зала 63, Ректорат
 • МП Детско-юношеска и училищна психология- Защитите ще се проведат на 12.07.2022 г., от 10:00 ч. зала 63, Ректорат
 • МП Обща психология на английски език- Държавен изпит на 02.07.2022 г., 10:00 – 14:00, дистанционно в платформата Мудъл
 • МП Психология на здравето- Защитите ще се проведат на 14.07.2022 г., от 10:00 ч. зала 63, Ректорат.

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези – 04.07.2022 г. от 11,30
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези: 04.07.2022 г. от 10.00 ч. зала 420, блок 4
 • МП Е-Европа

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език"

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 06.02.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 500, бл. 4.

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика, МП Библиотечно-информационни технологии, МП Управление на електронно съдържание

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 06.02.2023 г. от 10:00 ч. в зала 45

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" - Защитите на магистърските тези ще се проведат на 15.07.2022 г. от 11,00 ч., дистанционно, платформа Скайп

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 28.07.2020 г., 10 часа, присъствено, в сграда Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези: 15.07.2022 г.

МП "ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 09.07.2020 г. от 10 ч. онлайн

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 09.07.2020 г. от 10,30 ч. онлайн

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези – 09.07.2022 г. от 11,00 ч., дистанционно, платформа Мудъл

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защити на магистърски тези - 11 юли 2022 г. от 10.00 часа, в присъствена форма в бл.4, ет.1, зала 130