Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Специалност Философия

Катедра Философия

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи

Конспект за държавен изпит - катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

Конспект за държавен изпит - катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

Защити на дипломни работи: ....................................

 • Специалност Философия на английски език

Защитите на дипломни работи ще се проведат на ............................

 • Специалност Психология - бакалавър

Изпитът ще се проведе на ...............

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:00 ч. в з.400, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

 • Специалност Културология - бакалавър

Датата за държавен изпит и защити на Културологията

Писменият държавен изпит ще се проведе

Защитата на дипломни работи ще се проведе

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит 24.06.2024 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч
Устният държавен изпит 01.07.2024 г. от 10:00 ч.

 • Специалност Библиотечно-информационни науки - бакалавър

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

Защитите на дипломни работи

 • Специалност Публични информационни системи

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит
Защитите на дипломни работи

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит

Устен държавен изпит

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП Културна антропология
Защитите на дипломни работи ще се проведат на 08.03.2024 от 10.30 часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125
МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)
Защитите на дипломни работи ще се проведат на 11.03.2024 от 15.00 ч. часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125
МП „Мениджмънт и социализация на културното наследство“
Защитите на дипломни работи ще се проведат на 08.03.2024 от 9.30 часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

Политология

МП „Международни отношения и проблеми на сигурността“ и МП „Политически патологии на глобалния свят“ – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.
МП „Политически мениджмънт и консултиране, МП „Политически мениджмънт“, МП „Политическо консултиране“- Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Социология

МП Политическа социология
Писменият държавен изпит ще се проведе на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в з.402, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
Защитите на магистърски тези ще се проведат на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
Писменият държавен изпит ще се проведе на 15.03.2024 г. (петък) от 09:00 ч. в з.404, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 09:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Психология

 • МП Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности – задочно и редовно обучение – Защити на дипломни работи дата:
 • МП Трудова и организационна психология за бакалаври по психология – редовно обучение – Защити на дипломни работи на дата:
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията– Защити на дипломни работи – дата:
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт – Защити на дипломни работи на дата:
 • МП Клинична психология – Защити на дипломни работи – 04.07.2024, от 09:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Социална и юридическа психология – Защити на дипломни работи: 02.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Детско-юношеска и училищна психология– Защити на дипломни работи – 10.07.2024 г., от 09:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Обща психология на английски език – Държавен изпит – 06.07.2024 г., от 10:00 ч., в платформа Moodle
 • МП Психология на здравето – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 08.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63/ Ректорат

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези: Защитите на дипломни работи ще се проведат на 14.03.2024 г. (четвъртък) от 12.15 часа в бл. 4, ет.3, зала 313;
 • МП Е-Европа

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език"

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.02.2024 г. от 10,00 часа онлайн , в зала 107, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика, МП Библиотечно-информационни технологии, МП Управление на електронно съдържание

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05.02.2024 г. от 9,00 часа онлайн, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" -............................

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на.....................

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защитите на на магистърските тези ще се проведат онлайн на 14.03.2024 г. от 10,00 ч.

МП "ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на...............................

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защити на магистърски тези ..............................

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“ - Защити на магистърски тези ..................................

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези .................................

Реторика

МП Реторика: Защитите на магистърските тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10.00 часа в зала бл.4, ет.1, зала 127.