Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019 г. от 9.00.часа в зала 63, Ректорат. Устният държавен изпит ще се проведе на 04.02.2019г. от 10 часа в зала 63, Ректорат.

 • Катедра „История на философията“ - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат. Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи да се проведат на 04.02.2019 г. от 10.00 ч. в заседателна зала 1, Ректорат.

 • Катедра „Логика, етика и естетика“ - бакалавър

Защитите на дипломни работи да се проведат на 05.02.2019 г. от 13,30 часа в каб. 231, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Психология - бакалавър

Държавният изпит да се проведе на 28.01.2019г. от 9,00 часа в 21 аудитория, Ректорат.

 • Специалност Психология - магистър

Трудова и организационна психология, редовно обучение

Защитите на дипломни работи да се проведат на 14 март 2019 г. – 9:00 – 15:00 часа, зала 202

Трудова и организационна психология, задочно обучение

Защитите на дипломни работи да се проведат на 13 март 2019 г. – 10:00 – 15:00 часа, зала 202

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

Защитите на дипломни работи да се проведат на 13 март 2019 г. – 9:00 – 10:00 часа, зала 202

 • Специалност Социология - бакалавър

Държавният изпит да се проведе на 28.01.2019г. от 9,00 часа в зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Защити на дипломни работи да се проведат на 4.02.2019г. от 9,30 часа в зала 400, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019г.от 10,300 часа в зала 305, ет.3, блок 4. Устният държавен изпит да се проведе на 04.02.2019г. от 10 часа в зала 305, ет.3, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019г. от 10,00 часа в зала 500 , блок 4. Устният държавен изпит да се проведе на 04.02.2019г. от 10 часа в зала 514, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 • Магистърски програми „Публична администрация“ редовна и задочна форма на обучение, „Европейска публична администрация“, „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие“

Защитите на дипломни работи на да се проведат на 04.02.2019 г. от 10,00 часа в зала 109, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019 г. от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 53.

Устният държавен изпит да се проведе на 05.02. 2018 гот 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 423.

 • БИНКП за ОКС „Магистър“

Защитите да се проведат на 04.02.2019 г.от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 28.01.2019г. от 9.00 часа в зала 402, блок 2. Устният държавен изпит да се проведе на 04.02.2019г. от 9,30 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125.