Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.06.2020 г. от 9.00 часа в зала № 1, сграда Ректорат.

Защитите на дипломни работи и устният държавен изпит ще се проведат на 06.07.2020 г. от 13.00 часа в електронна платформа Zoom.

 • Катедра История на философията

Писмен - присъствен на 29 юни 2020 г. от 9.00 ч. в Заседателна зала 1, Ректорат;
Устен - неприсъствен на 6 юли 2020 г. от 10.00 ч. в електронна платформа Moodle.

Защита на дипломни работи на бакалаври в катедра История на философията: неприсъствено на 6 юли 2020 г. от 14.00 ч. в електронна платформа Zoom Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87108713594

 • Специалност Психология - бакалавър

Държавен изпит – 29.06.2020 г., 09:00 – 13:00, онлайн през платформа MOODLE

 • Специалност Социология - бакалавър

Писмен изпит: 13.07.2020 г. (понеделник) от 10:00 до 14:00 ч. в з.400 и в з.200 (гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4)

Устен изпит и защити на дипломни работи: ще се проведат дистанционно на 13.07.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в платформата Zoom.us

 • Специалност Културология - бакалавър

СЕСИЯ ЮНИ

Писмен изпит – 29 юни 2020г., присъствен, зала 410, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125, начало 9.30ч.

Устен изпит и защити на дипломни работи – онлайн, платформа Zoom – 6 юли 2020 г. начало 10.00ч.

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Писмен изпит – 03.09.2020 г., зала 54, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125, начало 9.30ч.

Защити на дипломни работи – 04.09.2020 г. начало 9.30 ч. зала 54, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125. В зависимост от епидемиологичната обстановка може да се проведе и онлайн

 • Специалност Политология - бакалавър

Писмен държавен изпит – 01.07.2020г. – зала 300 и 305 – присъствено от 10 ч.

Устен изпит – 08.07.2020г. присъствено в зали 300 и 305 от 10 ч.

Защити на дипломни работи – 09.07.2020г. , присъствено в зали 305, от 10 ч.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писмен изпит: 29 юни 2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 500,

Устен изпит: 06 юли 2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа дистанционно в Moodle

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.06.2020 г.(понеделник) от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 53.

Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведе на 06.07. 2020 г.(понеделник) –онлайн в платформата Skype

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Държавният изпит - 20 юли 2020 г. от 9,00 ч. - присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, ет.2, зала 200/ ет.3 зала 300; при строго спазване и съобразено с противоепидемичните мерки и предписания.

Устен изпит - на 27 юли 2020 г. от 10,00 ч., присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, по предварително изготвен график и при строго спазване на противоепидемичните мерки и предписания.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

СЕСИЯ ЮНИ

 • Културна антропология
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)

Защитата на магистърски тези за всички магистърски програми в специалност "Културология" Защити на дипломни работи - онлайн, платформа Zoom - 6 юли 2020г. начало 12.00ч.

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Магистри от МП Културна антропология /студенти випуск 2018 и следващи/ и Мениджмънт и социализация на културното наследство /студенти випуск 2018 и следващи/. - Защити на дипломни работи – 04.09.2020 г. начало 9.30 ч. зала 54, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125. В зависимост от епидемиологичната обстановка може да се проведе и онлайн

МП Медии, комуникация, култура - защитата на магистърски тези ще се проведе на 22 октомври 2020, четвъртък, от 11.30 ч. до 12.30 ч. в кабинет 409, блок 1, кампус “Изток”.

Краен срок за депозиране на текстовете за уникалност и плагиатство - 5.10.2020 г.

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“ - Защити на дипломни работи – 07.07.2020 г. присъствено, зала 305 от 10 ч.

Социология

МП Политическа социология - Защита на магистърски тези – дистанционно на 15.07.2020 г. (сряда) от 10:00 ч. в ел.платформа zoom.us / google meet

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси - Писмен държавен изипит и защити на магистърски тези – на 03.07.2020 г. (петък), както следва: писмен държавен изпит от 09:00 ч. в Мудъл платформата на СУ и защита на магистърски тези от 09:30 ч. в ел. платформа zoom.us

Психология

 • 9 юни 2020 г. (вторник), 13:00 часа, Webex: МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (за отложените от март защити)
 • 9 юни 2020 г. (вторник), 14:00 часа, Webex: МП Организационно поведение и консултиране на организацията (за отложените от март защити)
 • 9 юни 2020 г. (вторник), 16:00 часа, Webex: МП Трудова и организационна психология - задочно обучение (за отложените от март защити)
 • 10 юни 2020 г. (сряда), 10:00 часа, Webex: МП Трудова и организационна психология - редовно обучение (за отложените от март защити)
 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - защитите ще се проведат на 7 юли 2020г., (вторник), 10:00 часа, Мудъл.
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - защитите ще се проведат на 6 юли 2020 г. (понеделник), 10:00 часа, Мудъл;
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията - защитите ще се проведат на 8 юли 2020г., (сряда), 14:00 часа, Мудъл.
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - защитите ще се проведат на 8 юли 2020г., (сряда), 09:00 часа, Мудъл.
 • МП Клинична психология - Защитите ще се проведат на 20.07.2020 г. от 10 ч. в платформата Webex
 • МП Социална и юридическа психология - Защитите ще се проведат на 20.07.2020 г. от 11 ч. в платформата Webex
 • МП Детско-юношеска и училищна психология - Защитите ще се проведат на 20.07.2020 г., от 10:00 ч. дистанционно през платформа Zoom
 • МП Обща психология на английски език - Държавен изпит на 04.07.2020 г., 10:00 – 14:00, дистанционно в платформата Мудъл
 • МП Психология на здравето - Защитите ще се проведат на 14.07.2020 г., от 14:00 ч. дистанционно през платформа Zoom, Мудъл, Тиймс

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези – 29.07.2020 г. от 10,30 ч., дистанционно.
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези: 09 юли /четвъртък/ 2020 г. от 10.15 ч. /дистанционно/ в електронна платформа Мудъл
 • МП Е-Европа - Защити на магистърски тези: 21 юли /вторник/ 2020 г. от 10.00 ч. присъствено, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 4, етаж I, конферентна зала „Яйцето“, етаж ІV, зала 421
 • МП Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) - Защитите ще се състоят на 13.03.2020 г. от 14.00 ч. в зала 421, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие - Защитите на магистърските тези ще се проведат дистанционно на 06.07.2020 от 10.00 ч. в Мудъл.

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 06.07.2020 г.(понеделник) от 10,00 часа – онлайн, през платформа Skype

Философия

МП ФИЛОСОФИЯ - Защитите на магистърските тези ще се проведат на 31.07.2020г.от 12 ч. в платформата Skype.

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 28.07.2020 г., 10 часа, присъствено, в сграда Ректорат. Зала

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези: 9.07.2020г., дистанционно, в платформата Skype.

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат дистанционно на 09.07.2020г. от 10,30 ч. платформа MS Teams Публичен линк към защитата от 10:30 часа

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат дистанционно на 09.07.2020г. от 10 ч. платформа MS Teams Публичен линк към защитата от 10:00 часа

МП "ВИРТУАЛНА КУЛТУРА" - Защитата да се проведе на 13.03.2020 г. от 14.00 часа в каб. 68, Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“ - Защитата на магистърски тези да се проведе на 12.03.2020 г. от 12.00 ч. в каб. 51, Ректорат

МП "ФИЛОСОФИЯ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" :

Държавен практико-приложен изпит:

 • Комисия 1, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 16.06.2020, 9:00, платформа Discord
 • Комисия 2, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 16.06.2020, 15:00, платформа Discord
 • Комисия 3, СПГЕ "Джон Атанасов" дата: 18.06.2020, 10:00, платформа Discord

Защити на магистърски тези – 29.07.2020 г. от 10,30 ч., дистанционно

МП ВИРТУАЛНА КУЛТУРА

Защитата ще се проведе на 22.07.2020 г. от 16 ч. през електронната платформа Zoom.

МП ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

Защитата ще се проведе на 22.07.2020 г. от 16 ч. през електронната платформа Zoom.

Реторика

МП „РЕТОРИКА“

Държавен изпит, защити на магистърски тези - 14 юли /вторник/ 2020 г. от 11.00 часа, в присъствена форма на адрес бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 4, бл.4, ет.1, зала 130