Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
  • СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ

ОКС Бакалавър

Катедра "Логика, етика, естетика"

Катедра "История на философията"

Катедра "Философия"

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“

МП „РЕТОРИКА“

МП „ФИЛОСОФИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

МП „ФИЛОСОФИЯ“

МП „ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ“

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

МП „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” - Защита на магистърски тези 05.07.2018 г., 10.00 ч., блок 1, ет. 4, ауд. 410

МП „КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ” - Защита на магистърски тези 05.07.2018 г., 10.00 ч., блок 1, ет. 4, ауд. 410

МП "ИЗКУСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ - 20-21 ВЕК" - Защита на магистърски тези 05.07.2018 г., 10.00 ч., блок 1, ет. 4, ауд. 410

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър - писмен Държавен изпит 25 юни 2018г, от 09:00ч. до 13:30ч, 65 ауд. / Ректорат

МП „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“ - защита на магистърски тези 2 юли 2018, 10 ч., 21 ауд, Ректорат

МП "СОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ - защита на магистърски тези 3 юли 2018, 11 ч., каб. 55 Ректорат

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ - защита на магистърски тези: 02 юли 2018г., от 10:00ч., 49 каб. / Ректорат

МП "ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО" - защита на магистърски тези 02 юли 2018г., от 10:30ч., 61 каб. / Ректорат

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” (редовно обучение) - 2 юли 2018 г. (понеделник), зала 202, блок 4: 9:00 ч. - 15:00 ч.

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” (задочно обучение) - 3 юли 2018 г. (вторник), зала 202, блок 4: 9:00 ч. - 15:00 ч

МП „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“ - 4 юли 2018 г. (сряда), зала 202, блок 4: 13:00 ч.- 17:00 ч.

МП „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ - писмен държавен изпит: 01 юли 2018, от 13:00 до 17:00, 517 ауд. / бл. 4

МП "ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ" - 4 юли 2018 г. (сряда), зала 202, блок 4: 9:00 ч.-12:00 ч.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

ОКС Бакалавър

ОКС Магистър (МА "Библиотечно-информационни технологии", МА "Библиотечно-информационни науки и културна политика", МА "Управление на електронно съдържание", МА "История на книгата и четенето")

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър: Държавният изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 9 юли 2018 г. (понеделник) от 9,00 ч. в ауд. 408 /държавен изпит/ и в ауд. 400 /защита на дипломни работи/, блок 4, бул. „Цариградско шосе” № 125

МП „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” и МП "ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ": защита на магистърски тези ще се проведе на 2 юли (понеделник) 2018 г. от 10,00 часа в зала 411, блок 4, бул. „Цариградско шосе” № 125

МП „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: писмен държавен изпит и защита на магистърски тези ще се проведат на 29 юни (петък) 2018 г. в блок 4, бул. „Цариградско шосе” № 125, както следва:

- 9,30 часа тест (в комп. зала 530);
- от 10,45 ч. до 13,45 ч. решаване на казус (в зала 407)
- 9,30 часа защита на магистърски тези в зала 423

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 25 юни 2018 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 02 юли 2018 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

МП „ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИКИТИ“

МП „ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Защита на магистърска теза за трите магистърски програми: 02 юли 2018 г. /понеделник/ от 10: 00 в зала 109 и 113. в блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА

ОКС Бакалавър

 

МП „Е-ЕВРОПА“

МП „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ НА ЕС“

МП „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“