Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   

СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

 

МП „КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези на 14.03.2017 г. от 10.00 ч. в каб. 55, Ректорат.

 

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези на 07.03.2017 г. от 10.00 ч в каб. 49, Ректорат.

 

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ”, МП „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“

Защитата на магистърски тези на:

- за МП ТОП, задочно обучение – на 13.03.2017 г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

- за МП ТОП, редовно обучение – на 14.03.2017 г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

- За МП ОПКО – на 15.03.2017г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защитата на магистърски тези на 11.03.2017 г. от 14.00 ч. в зала 530, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРОЛОГИЯ

МП „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

МП „ИЗКУСТВА И СЪВРЕМЕННОСТ (ХХ – ХХІ век)

МП „КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ”

„ИСТОРИЯ НА ЖЕНИТЕ И ПОЛОВЕТЕ“ (МАТИЛДА)

На 07.03.2017г. от 09,30 ч. в каб.409, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ №125.

 

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

МП „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ”

МП „ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

На 08.03.2017г. от 10,00 ч. в 411 зала, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Държавният изпит ще се проведе на 01.03.2017 от 9,00 ч. в зала 530, а защитата на дипломните работи от 9,30 ч. в зала 423 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ

 

МП „ФИЛОСОФИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защитата ще се проведе на 07.03.2017г. от 16,30 ч. в компютърна зала „Яйцето“ – блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“

Защитата ще се проведе на 13.03.2017 г. от 12.00 часа в 54 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛА“

Защитата ще се проведе на 9.03.2017 г. от 14.00 часа в 51 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“

Защитата ще се проведе на 14.03.2017 г. от 11.00 часа в 51 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „ФИЛОСОФИЯ“

Защитата ще се проведе на 11.03.2017 г. от 10.00 часа в 51 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „РЕТОРИКА“

Защитата ще се проведе на 14.03.2017 г. от 10.00 часа в зала 130 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“

Защитата ще се проведе на 15.03.2017 г. от 10.00 часа в зала 300 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА

МП „Е-ЕВРОПА“

Защитата ще се състои на 15.03.2017 г. от 10.00 ч. в каб. 402 на бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.

 

МП „ЕВРОПЕИСТИКА И СОЦИАЛНИ НАУКИ“

Защитата ще се състои на 15.03.2017 г. от 09.00 ч. в каб. 402 на бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.

 

МП „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Защитата ще се състои на 14.03.2017 г. от 09.30 ч. в компютърна зала „Яицето“ блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Защитите да се проведат на 6.03.2017 г. от 10.00 ч., 113 стая – 1-ва комисия; 109 стая – 2-ра комисия, блок 4 бул. „Цариградско шосе“125.