Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия

Писменият изпит ще се проведе на 31.01.2022 г. от 9.00 часа в аудитория 41, Ректорат.

Устният изпит ще се проведе на 07.02.2022 г. от 10.00 ч. онлайн в ел. платформа Zoom

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 07.02.2022 г. от 09:30 часа, онлайн през ел.платформа Zoom.

 • Катедра История на философията

Писмен изпит: 31.01.2022 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат.

Устен изпит: 07.02.2022 г. от 10.00 ч., Ms Teams

Защитите на дипломни работи: 07.02.2022 г. от 13.00 ч. в MS Teams

 

 • Катедра Логика, етика, естетика

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 07.02.2022 г. от 11,00 часа онлайн, в MS Teams

 • Специалност Психология - бакалавър

Писменият държавен изпит – 31.01.2022 г.. от 9,00 ч. до 13,00 ч. онлайн, в платформа Мудъл.

 • Специалност Социология - бакалавър

Писмен държавен изпит на 07.02.2022 г. от 09:00 ч. в МС Тиймс

Защита на дипломни работи: 07.02.2022 г. от 09:00 ч. в з.404, бл.4, бул. Цариградско шосе, 125.

 • Специалност Културология - бакалавър

Писмен изпит

Защити на дипломни работи

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 01.02.2022 г. от 10,00 часа в зала 307, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен изпит – 08.02.2022 г.. от 10,00 часа онлайн

Защита на дипломни работи ще се проведе на 08.02.2022 г. от 13,00 ч. онлайн.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писмени държавен изпит – 31.01.2022 г. от 10 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 07.02.2022 г. от 10,00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 31.01.2022 г.. от 9,00 часа в зала 47, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 07.02.2022 г. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит - 31.01.2022 г. от 9,00 часа в зала 300 блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Устен държавен изпит: 07.02.2022 г. от 10,00 часа в MS Teams

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

 • Културна антропология (за випуски до 2018)
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство (за випуски до 2018)
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)

Защити на дипломни работи

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“ -

Защити на дипломни работи

МП "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАТОЛОГИИ НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ"

Социология

МП Политическа социология -

Защита на магистърски тези

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писмен държавен изпит

Защита на магистърски тези

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт
 • МП Клинична психология
 • МП Социална и юридическа психология
 • МП Детско-юношеска и училищна психология
 • МП Обща психология на английски език
 • МП Психология на здравето

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС- Защити на магистърски тези:
 • МП Е-Европа - Защити на магистърски тези

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 07.02.2022 г. от 10,00 часа онлайн в MSTeams.

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 07.02.2022 г. от 9,00 часа онлайн, в платформа Скайп.

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" - Защитите на магистърските тези

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези:

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези

Държавен практико-приложен изпит

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защити на магистърски тези: