Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / График на сесията

   

Има активни линкове към предоставените графици за учебната 2018/2019 на сайта на Философски факултет

бакалаври

 1. Социология
 2. Публична администрация
 3. Политология
 4. Културология
 5. БИН редовно
 6. БИН задочно
 7. Психология
 8. Европеистика
 9. Философия редовно
 10. Философия задочно

магистри

 • Философия
 • История и съвременност на философията
 • Виртуална култура
 • Интегративна биоетика
 • Философия с преподаване на английски език
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философска антропология
 • Клинична психология
 • Детско-юношеска и училищна психология
 • Трудова и организационна психология редовно
 • Трудова и организационна психология задочно
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Обща психология на английски език
 • Социална и юридическа психология
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Психология на здравето
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Политическа социология
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно)
 • Политически мениджмънт (редовно)
 • Политически мениджмънт (задочно)
 • Политическо консултиране
 • Културна антропология
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)
 • „Медии, комуникация, култура”
 • Библиотечно-информационни науки и културна политика
 • Управление на електронно съдържание
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Публична администрация редовно
 • Публична администрация задочно
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Европейска публична администрация
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Публична администрация (на английски език)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейски проекти
 • Е-Европа
 • Реторика редовно
 • Реторика задочно