Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / График на сесията

   

Има активни линкове към предоставените графици

бакалаври

  1. Социология
  2. Публична администрация
  3. Политология
  4. Културология
  5. БИН редовно
  6. БИН задочно
  7. Психология
  8. Европеистика
  9. Философия редовно
  10. Философия задочно

магистри

11. Философия

12. История на философията

13. Виртуална култура

14. Интегративна биоетика

15. Философия с преподаване на английски език

16. Философия на съзнанието и езика

17. Философска антропология

18. Философия с преподаване на английски

19. Клинична и консултативна психология

20. Детско-юношеска и училищна психология

21. Трудова и организационна психология редовно

22. Трудова и организационна психология задочно

23. Организационно поведение и консултиране на организацията

24. Обща психология на английски език

25. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

26. Политическа социология

27. Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)

28. Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно)

29. Политически мениджмънт (редовно)

30. Политически мениджмънт (задочно)

31. Политическо консултиране

32. Социална и юридическа психология

33. Клинична психология

34. Психология на здравето

35. Културна антропология

36. Мениджмънт и социализация на културното наследство

37. Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)

38. Европейска магистърска програма „Медии, комуникация, култура”

39. Библиотечно-информационни науки и културна политика

40. Управление на електронно съдържание

41. Библиотечно-информационни технологии

42. Публична администрация редовно

43. Публична администрация задочно

44. Публичен мениджмънт и политики задочно

45. Европейска публична администрация задочно

46. Европейска интеграция и дипломация на ЕС

47. Европейски проекти

48. Е-Европа

49. Реторика - редовно

50. Матилда

51. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт