Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / График на сесията

   

Има активни линкове към предоставените графици за учебната 2017/18

бакалаври

 1. Социология
 2. Публична администрация
 3. Политология
 4. Културология
 5. БИН редовно
 6. БИН задочно - априлска 17/18
 7. Психология
 8. Европеистика
 9. Философия редовно
 10. Философия задочно - априлска 17/18

магистри

 • Философия
 • История и съвременност на философията
 • Виртуална култура
 • Интегративна биоетика
 • Философия с преподаване на английски език
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философска антропология
 • Клинична психология
 • Детско-юношеска и училищна психология
 • Трудова и организационна психология редовно
 • Трудова и организационна психология задочно
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Обща психология на английски език
 • Социална и юридическа психология
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Психология на здравето
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Политическа социология
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовно)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочно) - поправителна
 • Политически мениджмънт (редовно)
 • Политически мениджмънт (задочно) - поправителна
 • Политическо консултиране
 • Културна антропология
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Изкуствата и съвременност (ХХ и ХХI век)
 • „Медии, комуникация, култура”
 • Библиотечно-информационни науки и културна политика - априлска 17/18
 • Управление на електронно съдържание
 • Библиотечно-информационни технологии - априлска 17/18
 • Публична администрация редовно
 • Публична администрация задочно - март/ април 17/18
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Европейска публична администрация
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Публична администрация (на английски език)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейски проекти
 • Е-Европа
 • Реторика