Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / E-Европа

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Е_evr

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова
е-mail: ognyanova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Весела Кибарова
е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg
Сайт на програмата: http://internetstudies.eu
Програмата във Фейсбук:
https://www.facebook.com/MagistrskaProgramaEEvropa/

 

Магистърска програма „Е-Европа“ е двусеместриална интердисциплинна програма на катедра Европеистика, която се позиционира в сечението между широките научни полетата на европейските и медийно-комуникационните изследвания и в новата предметна област на интернет изследванията.

 

Програмата работи за създаване на мрежа от компетентни, социално ангажирани, технологично любопитни и медийно грамотни кадри за различни роли в медийното производство и медийната индустрия, които извън програмата и след нея да запазят отношенията си като една нарастваща общност, свързана професионално със съвременните медии и качествена журналистика, с цифровите технологии и разнообразните им приложения.

 

Програмата e територия за среща на хора с различно образование и разностранни интереси. Насърчаваме както индивидуалните усилия, така и работата в екип. В хода на учебния процес се изграждат аналитични умения и изследователски подход, който е критично необходим за създаването на качествено авторско съдържание в различни формати – от журналистически текст до дисертационен труд. Предоставяме възможности за изследвания и публикации в областта на цифровите медии, цифровите технологии и политиките за цифровото общество. Насърчаваме практически изследвания, проекти и инициативи на студенти и работим за реализиране на творческите им идеи.

 

Ежегодно актуализираните програми на учебни дисциплини с предмет комуникационни права, институции и процес на вземане на решения в Европейския съюз, интернет медии и публична сфера, визуална и дигитална култура, дигитален маркетинг, философия на технологиите, авторско право допринасят за аналитичен подход към проблемите на цифровото общество, ролята на медиите за демократичните процеси и задачите пред медийното право и политики на Европейския съюз. Завършилите програмата „Е-Европа“ придобиват интегрирано знание в областта на последните развития на цифровите технологии и основните методи в комуникационните изследвания.

 

През учебната 2019-2020 година в рамките на семинара „Европейски цифров дневен ред“ се проведоха повече от 10 уебинара с участието на експерти, работещи в различни краища на земното кълбо – от САЩ до Китай. В лекционна и дискусионна част бяха обхванати теми като платформи и финтех екосистеми в Китай, журналистика на данните, свобода на изразяване в интернет, управление на съдържание в социалните мрежи, медийна среда и рекламен пазар в България, състояние на научните изследвания в областта на дезинформацията и др.

 

Програмата Е-Европа предлага възможност за краткосрочни стажове в международните медийни агенции Zenith, Blue 449 и Starcom, част от най-голямата комуникационна група в страната Publicis One. Ще чуете специалистите от Publicis One по теми, свързани с регулирането и глобалните тенденции в интернет рекламата, предизвикателствата пред маркетинг индустрията в сферата на защитата на личните данни, както и ще можете да участвате в решаването на конкретни бизнес задачи, учейки от най-добрите професионалисти и експерти у нас.

 

Не можем да представим всички елементи на учебното съдържание, защото всяка учебна година то е различно и включва елементи, съобразени с интересите на приетите студенти. Какво ще предложи новата учебна година зависи от новия випуск. Заедно участваме в динамично и иновативно обучение. Част от магистрите, които проявяват интерес към научно изследване, след успешна защита на магистърската си теза остават в катедрата като докторанти.


Условия за прием:

1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – не по-нисък от Добър;
3. Събеседване за кандидатите за места държавна поръчка.

Балообразуване:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за платена форма на обучение балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.


Теми за събеседване:
Актуални дебати за цифровите права
Цифрови медии и култура на гражданското участие
Европейско културно и информационно пространство
Бъдещето на медиите и журналистиката
Европейските теми в българските медии
Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.