Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019г.

шифър професионално направление докторска програма образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философска антропология 1 0
2 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на изкуството 1 0
3 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -История на религиите 1 0
4 Онтология 2 0
5 Философия на историята 1 0
6 2.3. Философия История на философията - Съвременна философия 1 0
7 2.3. Философия Етика - Биоетика 1 0
8 Етика 1 0
9 Логика 1 0
10 Логика - Приложна логика 1 0
11 Естетика 1 0
12 Философия с преподаване на ангилйски език 1 1
13

 

2.3.

 

 

Философия

 

Реторика - История на реториката 1 0
14 Реторика - Невербална комуникация в реториката 1 0
15 Реторика - Публична реч 1 0
16 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология - Обща социология 0 1
17 Социология - Трансформации в труда 1 0
18 Социология - Социология на неравенствата 1 0
19 Социология - Социология на културата и изкуството 1 0
20 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на национализмите. Национални култури) 1 0
21 Културология - Културна антропология 1 0
22 3.2. Психология Педагогическа психология 1 0
23 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1 0
24 Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1 0
25 3.3 Политически науки Публична администрация 0 1
26 3.3 Политически науки Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС 1 0
27 Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност 1 0
28 Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС 1 0
29 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944-1989) 1 0
30 Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Светската цензура в България, 1878-1944) 1 0
31 Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1 0
30 3