Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019г.

 

шифър професионално направление докторска програма образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Социална философия 1 0
2 Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Екзистенциална диалектика 1 0
3 Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философия на езика 1 0
4 Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Феноменология 1 0
5 Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философска антропология 2 0
6 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на изкуството 1 0
7 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Метафизика 1 0
8 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на образованието 2 0
9 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на религията 1 0
10 Философия на културата, политиката, правото и икономиката -История на религиите 1 0
11 Философия на науката 1 0
12 Теория на познанието 1 0
13 Онтология 4 0
14 Философия на историята 1 0
15 2.3. Философия История на философията - Съвременна философия 2 0
16 История на философията - Антична философия 1 0
17 История на философията - Философия на Средновековието и Ренесанса 1 0
18 История на философията - Философия на Новото време 1 0
19 История на философията - Нова философия – XIX век 1 0
20 История на философията - Немска класическа философия 1 0
21 2.3. Философия Етика - Биоетика 1 0
22 Етика 1 0
23 Логика 1 0
24 Логика - Приложна логика 1 0
25 Естетика 1 0
26 Философия с преподаване на ангилйски език 7 1
27 2.3. Философия Реторика - История на реториката 2 0
28 Реторика - Невербална комуникация в реториката 2 0
29 Реторика - Политическа реторика 1 0
30 Реторика - Публична реч 1 0
31 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология - Обща социология 1 1
32 Социология - Трансформации в труда 1 0
33 Социология - Социология на неравенствата 1 0
34 Социология - Социология на културата и изкуството 1 0
35 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на национализмите. Национални култури) 1 0
36 Културология -Теория и история на културата. Ренесанс и барок 1 0
37 Културология -Културни връзки между науката и изкуствата. Научният театър като пресечна точка на наука, изкуство и образование 1 0
38 Културология -Медийният образ на Васил Левски 1 0
39 Културология - Културно наследство и местна идентичност 1 0
40 Културология - Културна антропология 1 0
41 3.2. Психология Педагогическа психология 1 0
42 Клинична психология 1 1
43 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1 0
44 Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1 0
45 Психология на здравето 2 0
46 3.3. Политически науки Публична администрация 2 2
47 3.3. Политически науки Политология - Международни отношения 2 0
48 Политология - Сравнителна българска политика 2 0
49 Политология - Сравнителна политология 2 0
50 3.3. Политически науки Eвропеистика – право на ЕС 1 0
51 Eвропеистика – Икономически изследвания на ЕС 1 1
52 Eвропеистика – Медийна политика и право на ЕС 2 0
53 Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС 1 1
54 Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност 1 1
55 Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС 1 0
56 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944-1989) 1 0
57 Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Светската цензура в България, 1878-1944 ) 1 0
58 Книгознание, библиотекознание и библиография ( Дигитализация на културното наследство) 1 0
59 Информационно-търсещи системи 1 0
60 Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1 0
80 8