Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. -

кандидатстване 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

Проф. направление Докторска програма редовно задочно
1 2.3. Философия Философия на науката 1
2 Онтология 1
3 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 5
4 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)
5 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието)
6 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)
7 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)
8 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)
9 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
10 Етика 1
11 Етика (Постмодерна етика)
12 Етика (Биоетика)
13 Логика 1
14 Логика (Приложна логика)
15 Логика (Логика в континенталната традиция)
16 Логика (Философска логика)
17 Естетика 1
18 Философия с преподаване на английски език 4
19 История на философията (Антична философия) 1
20 История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
21 История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
22 История на философията (Нова философия – ХIX век) 1
23 История на философията (Съвременна философия) 1
24 История на философията (Източна философия) 1
25 Реторика (История на реториката) 1 1
26 Реторика (Съвременна реторика)
27 Реторика (Невербална комуникация в реториката)
28

Реторика (Политическа реторика) на български език

Реторика (Политическа реторика) на английски език

29 Реторика (Реторика във виртуалната среда)
30 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Историческа антропология на България) 1
31 Културология (История на българската култура през ново и най-ново време. Социална и културна история на България) 1
32 Културология (История на средновековната култура) 1
33 Социология 4 1
34 3.2. Психология Педагогическа психология 1
35 Консултативна психология 1
36 Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
37 Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1 1
38 Социална психология 1
39 Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)
40 Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)
41 Обща психология (Психология на личността) 1
42 Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на английски език 1
43 Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на български език
44 Културна и диференциална психология на английски език 1
45 Културна и диференциална психология на български език
46 Психология на развитието в детска и юношеска възраст 2 1
47 Психология на здравето 2
48 3.3. Политически науки Публична администрация 1 2
49 Политология 5
50 Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 4 1
51 Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)
52 Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)
53 Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)
54 Европеистика (Правни изследвания на ЕС)
55 Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)
56 Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
57 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси) 1
58 Книгознание, библиотекознание и библиография (Популярна култура)
59 Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)
60 Книгознание, библиотекознание и библиография (Специални библиотечни колекции) 1
61 Информационно-търсещи системи 1
Общо: 52 9

Прием на докторанти в платена форма на обучение

шифър Професионално направление Докторска програма Редовно обучение Задочно обучение
1 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
2 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 1
3 3.3. Политически науки Публична администрация – с обучение на български и английски език 5 2