Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за зимен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията) 1
2 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
3 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
4 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
5 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
6 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
8 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
9 2.3. Философия Философия на историята 1
10 2.3. Философия Теория на познанието 1
11 2.3. Философия Онтология 2
12 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
13 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
14 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време) 1
15 2.3. Философия История на философията (Немска класическа философия) 1
16 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
17 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
18 2.3. Философия Етика 1
19 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
20 2.3. Философия Логика 1
21 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
22 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
23 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
24 2.3. Философия Естетика 2
25 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
26 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
27 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
28 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
29 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
30 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 2 1
31 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
32 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на социалните неравенства) 1
33 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
34 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство) 1
35 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Визуална антропология) 1
36 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Нематериалното културно наследство и съвременните му употреби) 1
37 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Средновековна култура: Европа и Византия) 1
38 3.2. Психология Трудова,организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
39 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1
40 3.2. Психология Педагогическа психология 2 1
41 3.2. Психология Консултативна психология 1
42 3.2. Психология Социална психология 1 1
43 3.2. Психология Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят) 1
44 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на български език) 1
45 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на английски език) 1
46 3.2. Психология Психология на здравето 2
47 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1 1
48 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
49 3,3 Политически науки Политология (Български политически процес) 2
50 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
51 3.3 Политически науки Публична администрация 2 2
52 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
53 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
54 3.3. Политически науки Европеистика (История на европейската интеграция - източно разширяване на ЕС) 1
55 3.3 Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
56 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност) 1 1
57 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Информационно-търсещи системи 1
58 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
59 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Политики в библиотечно-информационния сектор) 1
60 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Популярна култура) 1
61 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
62 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
63 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век) 1 3
ОБЩО 81 15