Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
2 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
3 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика) 1
4 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 1
5 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия) 1
6 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика) 1
7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
8 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
9 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология - Философско-биологични идеи за произхода на човека) 1
10 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
11 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език) 7 1
12 2 3 Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 2
13 2 3 Философия Реторика (Ораторско изкуство и реторически идеи на Древния Изток ) 1
14 2 3 Философия Реторика (Реторика в преговорния процес) 1
15 2 3 Философия Реторика (Джендър реторика ) 1
16 2 3 Философия Реторика (История на реториката ) 2
17 2.3. Философия Онтология 1
18 2.3. Философия Теория на познанието 1
19 2.3. Философия Философия на науката 1
20 2.3. Философия Философия на историята 1
21 2.3. Философия Етика 1
22 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1 1
23 2.3. Философия Логика 1
24 2.3. Философия Логика (Приложна логика ) 1
25 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
26 2.3. Философия Естетика 1
27 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
28 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
29 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век ) 1
30 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 2
31 2.3. Философия История на философията (Руска философия) 1
32 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 1
33 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Политическа социология) 1
34 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на неравенствата) 1
35 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (История на социологията) 1
36 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на европейската култура - ХІХ - ХХ век. Музика, литература, култура - взаимни влияния и естетически идеологии) 1
37 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на религиите) 1
38 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология. Градът като култура) 1
39 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология. Новата празничност в България) 1
40 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология. (Културна антропология. Популярна култура, медии, политика) 1
41 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Опазване и управление на културното наследство на ХХ век) 1
42 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология ( Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство) 1
43 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на жените и половете) 1
44 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1
45 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1
46 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношестка възраст 1
47 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1
48 3.2. Психология Психология на здравето 2
49 3.2. Психология Когнитивна психология 1
50 3.2. Психология Педагогическа психология 1
51 3.3. Политически науки Eвропеистика (Право на ЕС) 1
52 3.3. Политически науки Eвропеистика (Медийна политика и право на ЕС) 2
53 3.3. Политически науки Eвропеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
54 3.3. Политически науки Eвропеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС) 1
55 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност) 1 1
56 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
57 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
58 3.3. Политически науки Политология (Съвременна българска политика) 2
59 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
60 3.3. Политически науки Публична администрация 2 2
61 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Краеведски ресурси) 1
62 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Информационно-търсещи системи 1
63 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
64 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Електронни образователни ресурси) 1
ОБЩО 79 8