Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за допълнителен летен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1 2.3. Философия Естетика

 

1

 
2 2.3. Философия Етика

 

1

 
3 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика)

 

1

 
4 2.3. Философия Логика

 

1

 
5 2.3. Философия Логика (Философска логика)

 

1

 
6 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия с преподаване на английски език)

 

5

 

3

7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Невeрбална комуникация в реториката)

 

2

 
8 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на реториката)

 

2

 
9 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика в публичната комуникация)

 

2

 
10 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на науката)

 

1

 
11 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

 

1

 
12 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

 

2

 
13 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)

 

1

 
14 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Теория на познанието)

 

1

 
15 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културологични изследвания)

 

1

 
16 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Алтернативно културно наследство)

 

1

 
17 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Изкуство и религия през Средновековието)

 

1

 
18 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология)

 

2

 
19 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на неравенствата)

 

1

 
20 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Демоскопски изследвания)

 

1

 
21 3.3. Политически науки Международни отношения

 

1

 
22 3.3. Политически науки Политология (Съвременна българска политика)

 

1

 
23 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология)

 

1

 
24 3.3. Политически науки Европеистика (Право на ЕС)

 

1

 

 

25 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

 

 

 

1

26 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

 

1

 
27 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

 

1

 

1

28 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност)

 

1

 

1

29 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно обслужване)

 

1

 
30 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (История на книгата)

 

1