Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Библиотеки на ФФ / Библиотека „Социални науки”

   

1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ет. 2

Работно време:
понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

lib_socsci@phls.uni-sofia.bg

Библиотека „Социални науки” е създадена през м.май 2008 г. на базата на съществуващите катедрени библиотеки „Политология” и „Социология” и „Европеистика”. Тя е основна база за учебната дейност на студентите от тези три специалности и „Публична администрация”. Предлага свободен достъп до всички учебни, справочни и периодични издания, които притежава библиотеката; ползване на литература в читалнята и заемане за дома. Читалнята на библиотеката разполага с възможност за ползване на Интернет и он-лайн бази данни. Най-често ползвани справочни издания от фонда са: Енциклопедия на политическата мисъл Блекуел, Енциклопедичен речник по социология, Фундаментальная социология в 15 т., Encyclopedia of European Union; State, Economy, and Society in Western Europe

Свободен достъп със заемна, читалня
Компютри: 10 компютъра
Читателски места: 32
Каталози: азбучен, електронен каталог ALEPH
Фонд: 17 хил.т. книги и периодични издания
Приоритетни области на комплектуване: социология, политически науки, международни отношения и европейска интеграция, публична администрация.