Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Библиотеки на ФФ / Библиотека „Социални науки”

   

1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ет. 2

Работно време:
понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

lib_socsci@phls.uni-sofia.bg

Библиотеката е създадена през 2008 г. на базата на съществуващите катедрени библиотеки “Социология” (от 1989 г.) и “Политология” (от 1990 г.). Тя е основна база за учебната дейност на студентите от тези две специалности, както и от специалностите Европеистика и Публична администрация. Комплектуването й се подпомага от дарения на различни организации, институции и частни лица – Постоянното представителство на Световната банка в България, Френския културен институт, Международния център по проблемите на малцинствата, университета в Билефелд, Living Conditions and Quality of Life, European Foundation for Improvement of Living and Working и др.

Библиотека “Социални науки” отговаря на най-добрите съвременни стандарти за организация на библиотечно-информационната работа. Тя притежава профилиран фонд от литература, свързана с проблемите на глобализацията, интеграцията, международните отношения, комуникациите, вътрешната политика, модернизацията и други въпроси от социален и политически характер. Фондът й включва над 22 800 библиотечни единици. В библиотеката се поддържа и специализиран архив от документи за европейската интеграция, създаден от проф. Георги Димитров. Библиотеката разполага с 20 читателски места, от които 7 компютъризирани.