Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Библиотеки на ФФ / Библиотека към Библиотечно-информационни науки

   

Библиотека „Библиотечно-информационни науки”

 

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 415
Тел. 02/ 870-60-73
E-mail: lib@phls.uni-sofia.bg
Работно време:
понеделник - петък: 10.00 – 18.00 ч. (сряда 10.00–14.00 ч.)

 

Свободен достъп със заемна, читалня.

Библиотека към специалност „Библиотечно-информационни науки” е създадена през 2000 г. като семинарна библиотека, за да обслужва учебния процес и практическите занимания на студентите от специалността. От 2012 г. е филиална библиотека в структурута на Университетска библиотека.

 

Библиотеката притежава около 3000 тома книги (на български и чужди езици) и периодични издания, предимно в следните области: библиотекознание, библиография, научна информация, музеезнание. В нея се съхранява част от личната библиотека на проф. Тодор Боров. На разположение на читателите са дипломните работи и магистърски тези, защитени в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”.

 

Библиотеката разполага с 12 читателски и 7 компютърни работни места с достъп до Интернет.

Каталози: електронен каталог на дипломните работи, електронен каталог ALEPH.