Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Секретари на катедри

   

 

 

Специалност Философия

 

София 1504,

бул. Цар Освободител 15,

Южно крило, ет. ІІІ

Катедра Философия

Приемно време:

всеки делничен ден

от 14.00 до 16.00 часа

Ирена Черешарова

Инспектор учебна дейност, каб. 47

тел. 02/ 9871046

е-mail: cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Катедра История на философията

Приемно време:

всеки делничен ден

от 14.00 до 16.00 часа

Снежа Тилкиджиева

Инспектор учебна дейност

каб. 62, тел. 9308 414

e-mail: snezha.t@phls.uni-sofia.bg

Катедра Логика, етика и естетика

Приемно време:

всеки делниченден

от 14.00 до 16.00 часа

Снежа Тилкиджиева

Инспектор учебна дейност, каб. 62

тел. 9308 414

e-mail: snezha.t@phls.uni-sofia.bg

Специалност Психология

 

София 1504,

бул. Цар Освободител 15

Южно крило, ет. ІІІ

Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност, каб. 60

тел. 9308 476

e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

 

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност, каб. 60

тел. 9308 476

e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Социология

 

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. ІV

Катедра Социология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Антоанета Димитрова

Инспектор учебна дейност, каб. 402,

тел. 80 05 111/356

e-mail: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Политология

 

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. ІV

Катедра Политология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Бека Натан

Инспектор учебна дейност, каб. 302

тел./факс 870 11 93; 80 05 111/276

e-mail: natan@phls.uni-sofia.bg

Специалност Културология

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. І, ет. ІV

 

Катедра История и теория на културата

Приемно време:

всеки делничен ден

от 11.00 до 12.00 часа

от 13.00 до 15.00 часа

Ангелина Чипева,

Инспектор учебна дейност, каб. 408,

тел. 870 63 26

e-mail: chipeva@phls.uni-sofia.bg

Елеонора Стайкова-Мишева

библиотека на спец. Културология

тел. 80 05 111/400,

e-mail:eleonora.staykova@phls.uni-sofia.bg

работно време 12.00-16.00ч.

Специалност Библиотечно-информационни науки

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,бл. І, ет. ІV

Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Мария Богданова

Инспектор учебна дейност, каб. 413

тел. 80 05 111/426; 870 42 36

e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Публична администрация

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. І

Катедра Публична администрация

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Анна Иванова

Инспектор учебна дейност, каб. 112

тел. 80 05 111/524

тел./факс 971-51-84

e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Европеистика

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125

бл. 4, ет. 1

Катедра Европеистика

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност, каб. 133

80 05 111 (вътр. 375)

е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Катедра Реторика

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125

бл. 4, ет. 1

Катедра Реторика

Приемно време:

всеки делничен ден

в рамките на работното време

 

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност, каб. 133

80 05 111 (вътр. 375)

е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg