Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Секретари на катедри

   

 

 

Специалност Философия

 

София 1504,

бул. Цар Освободител 15,

Южно крило, ет. ІІІ

Катедра Философия

Приемно време:

всеки делничен ден

от 14.00 до 16.00 часа

Стоянка Витанова

Инспектор учебна дейност, каб. 62

тел. 9308 414

е-mail: vitanova@phls.uni-sofia.bg

Катедра История на философията

Приемно време:

всеки делничен ден

от 14.00 до 16.00 часа

Росинка Тодорова

Инспектор учебна дейност

каб. 54, тел. 9308 245

e-mail: rtodorova@phls.uni-sofia.bg

Катедра Логика, етика и естетика

Приемно време:

всеки делниченден

от 14.00 до 16.00 часа

 

Инспектор учебна дейност, каб. 62

тел. 9308 414

 

Специалност Психология

 

София 1504,

бул. Цар Освободител 15

Южно крило, ет. ІІІ

Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност, каб. 60

тел. 9308 476

e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

 

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност, каб. 60

тел. 9308 476

e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Социология

 

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. ІV

Катедра Социология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Антоанета Димитрова

Инспектор учебна дейност, каб. 402,

тел. 80 05 111/356

e-mail: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Политология

 

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. ІV

Катедра Политология

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Бека Натан

Инспектор учебна дейност, каб. 302

тел./факс 870 11 93; 80 05 111/276

e-mail: natan@phls.uni-sofia.bg

Специалност Културология

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. І, ет. ІV

 

Катедра История и теория на културата

Приемно време:

всеки делничен ден

от 11.00 до 12.00 часа

от 13.00 до 15.00 часа

Ангелина Чипева,

Инспектор учебна дейност, каб. 408,

тел. 870 63 26

e-mail: chipeva@phls.uni-sofia.bg

Елеонора Стайкова-Мишева

библиотека на спец. Културология

тел. 80 05 111/400,

e-mail:eleonora.staykova@phls.uni-sofia.bg

работно време 12.00-16.00ч.

Специалност Библиотечно-информационни науки

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,бл. І, ет. ІV

Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Мария Богданова

Инспектор учебна дейност, каб. 413

тел. 80 05 111/426; 870 42 36

e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Публична администрация

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125,

бл. ІV, ет. І

Катедра Публична администрация

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Анна Иванова

Инспектор учебна дейност, каб. 112

тел. 80 05 111/524

тел./факс 971-51-84

e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Специалност Европеистика

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125

бл. 4, ет. 1

Катедра Европеистика

Приемно време:

всеки делничен ден

от 10.00 до 12.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност, каб. 133

80 05 111 (вътр. 375)

е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Катедра Реторика

София 1113,

бул. Цариградско шосе 125

бл. 4, ет. 1

Катедра Реторика

Приемно време:

всеки делничен ден

в рамките на работното време

 

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност, каб. 133

80 05 111 (вътр. 375)

е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg