Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   
 
   
Клер Велкова, инспектор

k.velkova@phls.uni-sofia.bg

Дани Жилкова, инспектор

d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg

тел. 93 08 524;

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия
Магистърски програми – Социална и юридическа психология, Детско-юношеска психология, Психология на здравето, Обща психология, Магистърските програми към специалност Философия
   
Людмила Петрова, инспектор

тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб 232

Бакалаври – Специалности: Европеистика, Културология и Публична администрация

Магистърски програмите програми в специалности Европеистика и Публична администрация, както и:

Организационно поведение и консултиране на организацията, Трудова и организационна психология, Организационна психология и кроскултурен мениджмънт

Милана Недялкова, инспектор

тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб.231

Бакалаври – Специалности: Социология, БИН, ПИС и Политология

Магистърските програми в специалности Социология, Политология, Реторика и Културология,

както и Библиотечно-информационни науки и културна политика, Клинична психология и Библиотечно-информационни технологии

 

 

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2023/ 2024 Г.

 

 

Дата, час, място

 

 

 

 

 

Бележка

 

 

16.08.2023 г. до 29.09.2023 г.

 

 

Записване на студентите в по-горен курс

 

Студентите с повече от един изпит подават молби за условно записване; записването е при отговарящия за специалността инспектор «Студенти». Записаните условно студенти са длъжни да положат всички невзети изпити от предходната учебна година през зимна, лятна и поправителна изпитни сесии на учебната 2023/24.

Молби за прекъсване и възстановяване се подават в периода 19.09.2023 до 29.09.2023

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път . Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

04.09.2023 до 29.09.2023 г. Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма
02.10.2023 г. до 19.01.2024 г. Продължителност на зимен семестър, редовна форма
14.11.2023 г., Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2023 г. – бакалаври

Аула, Ректорат;

9:00 ч. регистрация, церемонията започва в 11:00 ч.

15.11.2023 г., Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2023 г. – магистри

Аула, Ректорат;

9:00 ч. регистрация, церемонията започва в 11:00 ч.

06.11.2023 до 01.12.2023 г. Предварителна изпитна сесия за студентите обучавани в задочна форма

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, както и прекъсналите студенти, имат право да се явят на неположените изпити от ноемврийска и януарска сесия от предишната учебна година.

Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

01.12.2023 до 13.12.2023 г. Кампания за избор на дисциплини за летен семестър Бакалаври и магистри
21.01.2024 г. до 16.02.2024 г. Зимна изпитна сесия

Студентите записани с условни изпити и прекъсналите студенти имат право да се явят на неположените изпити от януарска сесия на предишната учебна година.

Таксата за индивидуалните протоколи за условни изпити се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

09.01.2024 г. до 20.01.2024 г. Подаване на молба за допускане до държавни изпити или защита на дипломни работи Студентите подават молба при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»
29.01.2024 г. Писмен държавен изпит
05.02.2024 г. Устен държавен изпит/защита на дипломна работа  
06.02.2024 г. до 16.02.2024 г. Дипломираните студенти подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома

Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

До 19.01.2024 г. Записване за летен семестър за студентите, обучавани в задочна форма.

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път.

Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

22.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

Очни занятия на студентите, обучавани в задочна форма

Заверяване на студентски книжки на студентите, обучавани в задочна форма.

 
До 16.02.2024 г. Записване за летен семестър за студентите, обучавани в редовна форма

Молби за прекъсване и възстановяване се подават в периода 22.01.2024 до 16.02.2024

Заплащане на семестриалните такси - през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път . Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

19.02.2024 г. до 07.06.2024 г. Продължителност на летен семестър  

 

12.02.2024 г. до 05.03.2024 г.

 

 

Заверяване на студентските книжки за летния семестър на уч. 2022/2023 г.

 

 

Семестриалната такса се заплаща, студентските книжки се събират от груповите отговорници и се заверяват от отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

09.02.2024 г. до 19.02.2024 г. Подаване на молба за допускане до защита Студентите магистри подават молба за допускане до защита при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

01.03.2024 г.

15.03.2024 г.

Защити на дипломни работи на студентите магистри

 

Датите се уточняват от съответната катедра

18.03.2024 г. до 27.03.2024 г. Дипломираните през м. март магистри подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома.

Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

18.03.2024 г. до 05.04.2024 г.

 

 

Сесия за студентите, обучавани в задочна форма

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от априлска и юнска сесия от предишната учебна година.

Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

16.05.2024 г. Официално връчване на дипломите на завършилите през м септември 2023 и м януари, февруари и март 2024 г. студенти – бакалаври и магистри Часът и мястото на връчване на дипломите ще бъде обявено на сайта на факултета в началото на м. май 2024 г.
03.06.2024 до 17.06.2024 Кампания за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2024/25 Бакалаври и магистри
10.06.2024 г. до 05.07.2024 г.

 

Лятна изпитна сесия – редовно и задочно обучение

 

Студентите записани с условни изпити и прекъсналите студенти имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година.

Таксата за индивидуалните протоколи за условни изпити се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

03.06.2024 г. до 14.06.2024 г.*

 

Подаване на молби за допускане до държавни изпити и защита на дипломна работа.

*По-ранните срокове са свързани с възможността инспекторите отдел Студенти да имат предварителна информация за желаещите да се явят на държавни изпити и защити и за да могат своевременно да реагират при забавяне на нанасянето на оценките и предаването на протоколите от лятната изпитна сесия.

Ако студентите имат съмнения относно възможността да спазят сроковете за подаване на молби, могат да се консултират със съответния инспектор лично или по имейл.

 

Студентите, бакалаври и магистри, подават молби при отговарящия за специалността инспектор «Студенти».

 

 

 

24.06.2024 г. Писмен държавен изпит, бакалаври Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2024 г.
01.07.2024 г. Устен държавен изпит/защита на дипломна работа, бакалаври
01.07.2024 г. до 20.07.2024 г. Защита на дипломна работа, магистри Датите се уточняват от катедрите
Юли 2024 г. Записване на новоприетите студенти, бакалаври Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ
Датата ще бъде уточнена допълнително

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит

 

Молбите за допускане се подават една седмица преди държавния изпит при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

Датата ще бъде уточнена допълнително

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – защита на дипломна работа Молбите за допускане се подават една седмица преди защитата при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

21.08.2024 г. до 08.09.2024 г.

 

За изготвяне на диплома, дипломираните през м. февруари-март и юни-юли студенти, бакалаври и магистри, подават:

снимки - 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.

копие от диплома за средно образование

копие от диплома за висше образование - само магистрите, които при записване за ОКС магистър са представили уверение или академична справка

бележка от библиотеката

 

Подават се при отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 

26.08.2024 г. до 08.09.2024 г. Поправителна сесия

За промяна на дати и срокове следете редовно сайта на Философски факултет проф.Соня Карабельова

 

Забележка: Всички заявления се подават при съответния инспектор в отдел Студенти! Консултирайте се с тях, ако не сте сигурни как да подадете заявлението.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление за прекъсване на учебна година – свали образец
 2. Заявление за възстановяване на студентски права – отдел „Образователни дейности“ свали образец
 3. Заявление за възстановяване на студентски права – сектор „Студенти“ – свали образец
 4. Допускане до защита на дипломна работа – свали образец
 5. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане – свали образец
 6. Допускане до писмен и устен държавен изпит – свали образец
 7. Допускане до писмен държавен изпит – свали образец
 8. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия – свали образец
 9. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия – свали образец
 10. Признаване на оценка – свали образец
 11. Условно записване – свали образец
 12. Ликвидационна сесия, година – свали образец
 13. Записване или отписване на дисциплина – свали образец
 14. Декларация за уникалност на дипломната работа – свали образец
 15. Заявление за издаване на дубликат на диплома – свали образец
 16. Заявление за обучение във втора Специалност – свали образец
 17. Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи (само редовна форма на обучение, държавна поръчка) – свали образец
 18. Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe – свали образец
 19. Декларация за здравно осигуряване – свали образец