Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   
 
 
Валентина Козарска,

заместник -

Снежинка Кайрова,

инспектор,
тел. 93 08 524;

kozarska@phls.uni-sofia.bg

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия
Магистърски програми – Социална и юридическа психология, Детско-юношеска психология, Психология на здравето, Обща психология, Магистърските програми към специалност Философия
Айредин Мехмедов,

инспектор,
тел. 02 80 05 178

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб. 239

Бакалаври – специалности Културология, БИН и ПИС
Магистърски програми – Трудова и орг. психология, Клинична и консултативна психология, магистърски програми Библиотечно-информационни технологии, История на книгата и четенето
Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности: Европеистика и Публична администрация
Магистърски програми – Европеистика, Публична администрация, Организационно поведение и консултиране на организацията, Организационна психология и кроскултурен мениджмънт
Милана Недялкова,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности: Социология и Политология
Магистърски програми Социология, Политология, Реторика, магистърските програми в катедра Културология, магистърска програма Библиотечно-информационни науки и културна политика

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2020/2021 Г.

 

 

Дата, час, място

 

 

 

 

Бележка

 

 

18.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

 

 

Записване на студентите в по-горен курс

 

 

Студентите с повече от един изпит подават молби за условно записване; записването е при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

09.09.2020 до 30.09.2020 г.

 

 

Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма

 

 

 

 

 

01.10.2020 г. до 22.01.2021 г.

 

 

Продължителност на зимен семестър

 

 

 

 

ноември 2020 г.

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м.юни-юли 2020 г. – бакалаври

 

 

 

 

 

ноември 2020 г.

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м.юни-юли 2020 г. – магистри

 

 

 

 

 

07.01.2021 г. до 19.01.2021 г.

 

 

Подаване на молба за допускане до държавни изпити или защита на дипломни работи

 

 

Студентите бакалаври подават молба при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

25.01.2021 г.

 

 

Писмен държавен изпит

 

 

 

 

 

01.02.2021 г.

 

 

Устен държавен изпит/защита на дипломна работа

 

 

 

 

 

10.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

 

 

Подаване на снимка и бележка от дипломираните студенти за изготвяне на диплома

 

 

Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

25.01.2021 г. до 19.02.2021 г.

 

 

Зимна сесия

 

 

Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от януарска сесия на предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор в отдел Студенти

 

 

11-12.2020 г.

 

 

Сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от ноемврийска и януарска сесия от предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ или по банков път и се издават от инспектор - отдел Студенти

 

 

25.01.2021 до 19.02.2021 г.

 

 

Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма

 

 

 

 

 

10.02.2021 до 18.02.2021 г.

 

 

Заверяване на студентските книжки за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

 

Семестриалната такса се заплаща, студентските книжки се събират от груповите отговорници и се заверяват от инспектора отговарящ за специалността –отдел Студенти

 

 

17.02.2021 г. до 26.02.2021 г.

 

 

Подаване на молба за допускане до защита

 

 

Студентите магистри подават молба за допускане до защита при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

01.03.2021 г.

 

15.03.2021 г.

 

 

Защити на дипломни работи на студентите магистри

 

 

Датите се уточняват от съответната катедра

 

 

16.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

 

 

Подаване на снимка и бележка от дипломираните магистри за изготвяне на диплома

 

 

Подават се при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

22.02.2021 г. до 11.06.2021 г.

 

 

Продължителност на летен семестър

 

 

 

 

Март – април 2021 г.

 

 

Сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от априлска и юнска сесия от предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор - отдел Студенти

 

 

7.06.2021 г.

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м януари, февруари и март 2021 г. – бакалаври и магистри

 

 

10 ч. в Аулата на СУ, регистрация на дипломантите от 8.30 ч. до 9.30 ч. пред Аулата

 

 

14.06.2021 г. до 09.07.2021 г.

 

 

Лятна сесия

 

 

Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор – Отдел Студенти

 

 

14.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

 

 

Студентите бакалаври подават молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа

 

 

Студенти бакалаври подават молби при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

28.06.2021 г.

 

 

Писмен държавен изпит

 

 

Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2019 г.

 

 

 

 

05.07.2021 г.

 

 

Устен държавен изпит/защита на дипломна работа

 

 

 

 

 

01.07.2021 г. до 09.07.2021 г.

 

 

Защита на дипломна работа – магистърски програми

 

 

Студентите магистри подават молба за допускане до защита при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти, датите се уточняват от катедрите

 

 

Юли 2021

 

 

Записване на новоприетите студенти

 

 

Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ

 

 

02.09.2021 г.

 

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит

 

 

Молбите за допускане се подават една седмица преди държавния изпит при инспектор отдел Студенти

 

 

03.09.2021 г.

 

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – защита на дипломна работа

 

 

Молбите за допускане се подават една седмица преди защитата при инспектор отдел Студенти

 

 

19.08.2021 г. до 05.09.2021 г.

 

 

Подаване на снимка и бележка на дипломираните студенти през м. юни-юли за изготвяне на диплома

 

 

Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

16.08.2021 г. до 03.09.2021 г.

 

 

Поправителна сесия

 

 

 

 

 

За промяна на дати и срокове следете редовно сайта на Философски факултет

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Декларация за уникалност на дипломната работа DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.