Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Уеб администратори

   

 

Администратори ФФ за СУСИ 4

Зорница Ангелова
тел. 80 05 111 вътр. 495
mail: zangelova@phls.uni-sofia.bg

 

Ваня Йосифова
тел. 80 05 111 вътр. 495
mail:v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

 

Системен администратор на ФФ

Красимир Димитров

тел. 80 05 111 вътр. 222

mail: krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg