Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Инспектори учебна дейност по специалности

   

Специалност „Библиотечно-информационни науки“
Специалност „Публични информационни системи“

Мария Богданова
bogdanova@phls.uni-sofia.bg

Весела Цокева, завеждащ филиална библиотека
vcokeva@phls.uni-sofia.bg

тел. (02) 870 42 36
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 413

 

Специалност „Културология“
Ангелина Чипева
chipeva@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 801 30 00
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, блок 1, етаж 4, каб. 408

Петя Ангелова, завеждащ библиотека Културология
petya.valkova@phls.uni-sofia.bg
работно време 09.00 - 13.00 ч.

 

Специалност „Европеистика“ и „Реторика“
Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 873 97 96 (факс)
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 135

 

Специалност „Психология“
Левена Езекиева
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 84 76
Адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, етаж 3, каб. 60

 

Специалност „Политология“
Бека Натан
natan@phls.uni-sofia.bg
тел./факс: (02) 870 11 93;
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 302

 

Специалност „Публична администрация“
Анна Иванова
anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел./факс: (02) 971 51 84;
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 110

 

Специалност „Социология“
Антоанета Димитрова
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
тел.: (02) 870 62 60
Адрес: София 1113, Кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 4, каб. 402

 

Специалност „Философия“
Специалност „Философия на английски език“
Снежа Тилкиджиева
snezha.t@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 84 14
каб. 62

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
тел. (02) 930 83 51
каб. 47

Адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, етаж 3, каб. 62 и 47