Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2022/2023

   

Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2022-2023

 

Лятна сесия

19.06.2023 (понеделник) – Писмен изпит по практически славянски език (за специалност Славянска филология) - 9.30 ч. в 160 ауд.

26.06.2023 (понеделник) – Писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (за специалност Славянска филология) - 10.00 ч. в 160 ауд.

10.07.2023 (понеделник) – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология, Балканистика, Славянска филология

11.07.2023 (вторник) – Защита на дипломна работа (за специалностите Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

Есенна сесия

07.09.2023 (четвъртък) - – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология

08.09.2023 (петък) – Защита на дипломна работа (специалност Българска филология)

20.09.2023 (сряда) – Защита на магистърски тези

Повече информация можете да откриете на сайта на факултета

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит