Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2022/2023

   

Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2022-2023

 

Есенна сесия:

 

15.10.2022 г. /събота/ - писмен изпит по практически славянски език (9.30 ч. в 160 ауд.)

22.10.2022 г. /събота/ - писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (9.30 ч. в 160 ауд.)

03.11.2022 г. /четвъртък/ - писмен държавен изпит за специалностите Балканистика и Славянска филология (9.00 ч., 150 ауд.).

Молим ви да се явите пред аудиторията в 8.15 часа.

 

04.11.2022 г. /петък/ - защита на магистърски тези за специалностите Балканистика и Славянска филология

Защитата на магистърските тези по славянска литература ще се проведе на 4.11.2022 г. от 13.00 ч. в 156 каб.

Защитата на магистърските тези по славянски език ще се проведе на 4.11.2022 г. от 9.00 ч. в 149 каб.

Защитата на магистърските тези за специалност Балканистика ще се проведе на 4.11.2022 г. от 12.00 ч. в 131 каб.

 

20.02.2023 г. /понеделник/ - защита на магистърски тези

 

Повече информация можете да откриете на сайта на факултета

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит