Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Управление и органи / Заместник-декани

   
Заместник-декан
Бакалвърски програми и администрация

доц. д-р ВЕСЕЛИН ГУШЕВ

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Приемно време:
сряда 10:00 - 12:00 ч.
четвъртък 10:00 - 12:00 ч.

Заместник-декан
Магистърски програми

доц. д-р МИЛЕН ПЕТРОВ

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: milenp@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Приемно време:
понеделник 9:00 - 10:00 ч.
сряда 11:00 - 12:00 ч.

Заместник-декан
Докторанти и мобилност

проф. д-р МАРИЯ НИШЕВА

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: marian@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Заместник-декан
Академичен състав

доц. д-р МАЯ СТОЯНОВА

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Приемно време:
понеделник 13:00 - 15:00 ч.
сряда 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-декан
Стопанска дейност

доц. д-р ИВАН МИНЧЕВ

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: minchev@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Заместник-декан
Връзки с външни организации и фирми

проф. д-р БОЯН БОНЧЕВ

Телефон: +359 2 8161 574
Ел. поща: bbontchev@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208