Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание /ОС/ на факултета е съставено от представители на преподавателите /професори, доценти, асистенти/, студентите, докторантите, административния и обслужващия персонал. Събира се поне веднъж годишно. ОС определя основните насоки в дейността на факултета; решава генералните въпроси, свързани с учебната и научната дейност във факултета; избира и освобождава Декана и членовете на Факултетния съвет.

 

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (06.06.2017 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (05.06.2018 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (11.06.2019 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (30.06.2020 г.)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ на СУ

 

Председател на Общото събрание

проф. д-р Анела Николова Иванова

 

Зам. председател на Общото събрание

доц. д-р Юлиан Димитров Загранярски

 

Мандатна комисия:

Председател: проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)

Зам. председател: проф. д-р Теодор Димитров Гърков (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Милена Кирова Иванова (ФХ)

2. гл. ас. д-р Веселина Точева Рангелова (ПНХ)

3. ас. д-р Констанс Емилова Русева (ФПОХ)

 

Комисия по предложенията:

Председател: проф. дхн Георги Цветанов Цветков (ОНХ)

Зам. председател: гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)

Членове:

1. проф. д-р Анели Методиева Неделчева (ОХФ)

2. гл. ас. д-р Захари Пенков Винаров (ИХФИ)

3. гл. ас. д-р Станислава Стефанова Тодорова (ПНХ)

 

Факултетна избирателна комисия:

Председател: доц. д-р Росица Димитрова Николова (ОХФ)

Зам. председател: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Валя Кирилова Николова (ФПОХ)

2. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)

3. гл. ас. д-р Николай Александров Грозев (ФХ)

4. гл. ас. д-р Христо Георгиев Христов (ОНХ)

5. гл. ас. д-р Цвета Павлова Сарафска (ПНХ)

 

Атестационна комисия:

Председател: доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)

Зам. председател: доц. д-р Диана Валентинова Чешмеджиева (ФПОХ)

Членове:

1. доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова (АХ)

2. доц. д-р Йоана Цветанова Захариева (НХ)

3. гл. ас. д-р Жасмина Недкова Петрова (ФХ)

4. гл. ас. д-р Людмила Йорданова Любенова (ПНХ)

5. гл. ас. д-р Светослав Емилов Аначков (ИХФИ)

 

Комитет по условия на труд (КУТ):

Представители на работодателя:

Председател: доц. д-р Йордан Иванов Нинов

инж. Пепа Здравкова Господинова

Представители на работещите:

Зам. председател: гл. ас. д-р Елисавета Красимирова Младенова (АХ)

д-р Силвия Симеонова (ФХ)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

(Списък на членовете на ОС – 30.06.2020 г.)

 

 1. Александрия Иванова Генджова, доц. д-р
 2. Александър Здравков Биков, гл. ас. д-р
 3. Алексей Александров Василев, доц. д-р
 4. Ана Иванова Колева, ас. д-р
 5. Анела Николова Иванова, проф. д-р
 6. Анели Методиева Неделчева, проф. д-р
 7. Анифе Исмаилова Ахмедова, доц. д-р
 8. Антоан Михайлов Рангелов, гл. ас.
 9. Бойка Кунчева Златева, гл. ас. д-р
 10. Боряна Венелинова Донкова, доц. д-р
 11. Боян Руменов Тодоров, гл. ас. д-р
 12. Валентина Веселинова Любомирова, доц. д-р
 13. Валя Кирилова Николова, доц. д-р
 14. Васил Насков Атанасов, гл. ас. д-р
 15. Василена Станиславова Кортенова, маг. „Ф“
 16. Венелина Маринова Ангелкова, ас.
 17. Вероника Валентинова Михайлова, гл. ас. д-р
 18. Весела Велкова Механджиева, маг. „Ф“
 19. Весела Михайлова Михайлова, ас.
 20. Веселин Костадинов Петров, доц. д-р
 21. Веселина Точева Рангелова, гл. ас. д-р
 22. Владимир Валентинов Чернев, маг. „Ф“
 23. Владимир Иванов Кътев, ас.
 24. Владимир Методиев Гелев, доц. д-р
 25. Владимир Тодоров Цветков, ас.
 26. Владимира Стоянова Видева, гл. ас.
 27. Върбина Асенова Иванова, бак. „ИХСМ“
 28. Вяра Йорданова Йорданова, бак. „ИХСМ“
 29. Вяра Николаева Велчева, ас.
 30. Галина Георгиева Генчева, доц. д-р
 31. Галина Ивайлова Йотова, гл. ас. д-р
 32. Галя Костова Маджарова, доц. д-р
 33. Георги Георгиев Йорданов, доц. дхн
 34. Георги Николов Вайсилов, проф. дхн
 35. Георги Цветанов Цветков, проф. дхн
 36. Георгия Ивайлова Иванова, маг. „ССХМА“
 37. Гергана Янкова Костадинова, бак. „Х и И“
 38. Даниела Цветанова Стефанова, гл. ас. д-р
 39. Деница Валериева Николова, докторант
 40. Деница Кирилова Еленкова, гл. ас. д-р
 41. Десислава Василева Станишева, ас.
 42. Десислава Цветанова Храмова, бак. „Х“
 43. Диана Валентинова Чешмеджиева, доц. д-р
 44. Димитър Ценов Димитров, доц. д-р
 45. Дона Георгиева Далева, маг. „Ф“
 46. Донка Николова Ташева, доц. д-р
 47. Екатерина Методиева Балджиева, маг. „Ф“
 48. Елена Димитрова Василева, доц. д-р
 49. Елена Христова Бояджиева, доц. д-р
 50. Елисавета Красимирова Младенова, гл. ас. д-р
 51. Емануил Пламенов Йорданов, докторант
 52. Емил Иванов Христов, доц. д-р
 53. Жасмина Недкова Петрова, гл. ас. д-р
 54. Захари Пенков Винаров, гл. ас. д-р
 55. Златина Любомирова Златанова, гл. ас. д-р
 56. Златина Методиева Асенова, маг. „ССХМА“
 57. Златка Димитрова Димитрова, проф. дфн
 58. Ива Николаева Беловеждова, ас.
 59. Ивайла Недялкова Панчева, доц. д-р
 60. Иван Бориславов Лаловски, ас.
 61. Иван Владимиров Свиняров, доц. д-р
 62. Иван Мияков, бак. „КХ“
 63. Ивана Георгиева Цапкова, бак. „Х“
 64. Иванка Григорова Дакова, доц. д-р
 65. Ивета Иванова Стамболийска, маг. „Ф“
 66. Иво Димитров Иванов, гл. ас. д-р
 67. Илия Петров Кичев, бак. „Х“
 68. Ирина Богданова Караджова, проф. д-р
 69. Искра Зарева Колева, гл. ас. д-р
 70. Йоана Цветанова Захариева, доц. д-р
 71. Йоанна Галинова Стефанова, маг. „Ф“
 72. Йордан Иванов Нинов, доц. д-р
 73. Йорданка Стоянова Петрова, химик
 74. Калина Гочева Андреевска, гл. ас. д-р
 75. Каролина Илиева Папазова, доц. д-р
 76. Катерина Душкова Миланова, ГИАФ
 77. Констанс Емилова Русева, ас.
 78. Константин Тодоров Балашев, проф. дхн
 79. Красимир Димитров Данов, проф. дмн
 80. Кристина Боянова Симеонова, маг. „СМСАОС“
 81. Кристина Василева Божинова, гл. ас. д-р
 82. Кристина Мирчева Мирчева, гл. ас. д-р
 83. Кръстанка Георгиева Маринова, доц. д-р
 84. Лъчезар Костадинов Христов, доц. д-р
 85. Людмила Йорданова Любенова, гл. ас. д-р
 86. Марин Симеонов Симеонов, гл. ас. д-р
 87. Мария Борисова Иванова, доц. д-р
 88. Мария Милинова Миланова, проф. д-р
 89. Марко Димитров Костадинов, ас.
 90. Мартин Кръстев Недялков, докторант
 91. Мартин Петров Цветков, гл. ас. д-р
 92. Меглена Илиева Къндинска, доц. д-р
 93. Милен Георгиев Богданов, проф. д-р
 94. Милена Кирова Иванова, доц. д-р
 95. Мирослава Александрова Недялкова, доц. д-р
 96. Михаил Здравков Аврамов, гл. ас. д-р
 97. Невена Иванова Петкова, гл. ас. д-р
 98. Никола Томов Бурджиев, гл. ас. д-р
 99. Николай Александров Грозев, гл. ас. д-р
 100. Николай Денков Денков, проф. дхн
 101. Николай Стефанов Нейков, гл. ас. д-р
 102. Николета Николаева Пройкова, ас.
 103. Нина Веселинова Кънева, гл. ас. д-р
 104. Нина Георгиева Данчова, гл. ас. д-р
 105. Нур Ихаб Хейдер Рашид Исмаил Ел Аши, маг. „Ф“
 106. Огнян Иванов Петров, проф. д-р
 107. Пенка Василева Цанова, доц. д-р
 108. Петко Стоев Петков, доц. д-р
 109. Петър Атанасов Кралчевски, проф. дфзн
 110. Петър Димитров Георгиев, гл. ас. д-р
 111. Петър Йотов Петров, доц. д-р
 112. Петя Георгиева Ковачева, доц. д-р
 113. Росена Росенова Крушовалиева, ас.
 114. Росица Димитрова Николова, проф. д-р
 115. Румен Христов Ляпчев, гл. ас. д-р
 116. Румен Цветанов Цеков, проф. д-р
 117. Сава Огнянов Георгиев, доц. д-р
 118. Светла Василева Богданова, проф. дфн
 119. Светлозар Мариянов Кирилов, маг. „Ф“
 120. Светослав Емилов Аначков, гл. ас. д-р
 121. Силвия Станимирова Симеонова, гл. ас. д-р
 122. Силвия Стоянова Стойкова, гл. ас. д-р
 123. Славка Стоянова Чолакова, проф. д-р
 124. Соня Върбанова Илиева, проф. дхн
 125. Станимир Стоянов Стоянов, доц. д-р
 126. Станислав Стефанов Станимиров, гл. ас. д-р
 127. Станислава Борисова Йорданова, гл. ас. д-р
 128. Станислава Стефанова Тодорова, гл. ас. д-р
 129. Стела Стоянова Георгиева, ас.
 130. Стефан Леонидов Цаковски, проф. д-р
 131. Стефани Стефанова Ненкова, бак. „Х“
 132. Стилияна Михайлова Перева, гл. ас. д-р
 133. Стоян Иванов Гуцов, проф. д-р
 134. Стоян Иванов Каракашев, проф. д-р
 135. Таня Василева Йорданова, гл. ас. д-р
 136. Татяна Станкова Зиколова, доц. д-р
 137. Теодор Димитров Гърков, проф. д-р
 138. Тодор Минков Дудев, проф. дхн
 139. Тони Георгиев Спасов, проф. дхн
 140. Христина Георгиева Несторова, маг. „Ф“
 141. Християн Александров Александров, проф. д-р
 142. Христо Георгиев Манов, докторант
 143. Христо Георгиев Рашеев, докторант
 144. Христо Георгиев Христов, гл. ас. д-р
 145. Христо Димитров Чанев, доц. д-р
 146. Христо Цачев Цачев, доц. д-р
 147. Цвета Павлова Сарафска, гл. ас. д-р
 148. Цветанка Надкова Иванова, проф. д-р
 149. Цветомил Пламенов Войславов, гл. ас. д-р
 150. Цветомир Марио Делийски, ас.
 151. Юлиан Димитров Загранярски, доц. д-р
 152. Юлия Русланова Романова, гл. ас. д-р
 153. Яна Стефанова Димитрова, бак. „Х“
 154. Янислав Светлинов Данчовски, бак. „Х“