Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание /ОС/ на факултета е съставено от представители на преподавателите /професори, доценти, асистенти/, студентите, докторантите, административния и обслужващия персонал. Събира се поне веднъж годишно. ОС определя основните насоки в дейността на факултета; решава генералните въпроси, свързани с учебната и научната дейност във факултета; избира и освобождава Декана и членовете на Факултетния съвет.

 

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (06.06.2017 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (05.06.2018 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (11.06.2019 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (30.06.2020 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (22.06.2021 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (07.06.2022 г.)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ на СУ

 

Председател на Общото събрание

проф. д-р Анела Николова Иванова

 

Зам. председател на Общото събрание

доц. д-р Юлиан Димитров Загранярски

 

Мандатна комисия:

Председател: проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)

Зам. председател: проф. д-р Теодор Димитров Гърков (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Милена Кирова Иванова (ФХ)

2. гл. ас. д-р Веселина Точева Рангелова (ПНХ)

3. ас. д-р Констанс Емилова Русева (ФПОХ)

 

Комисия по предложенията:

Председател: проф. дхн Георги Цветанов Цветков (ОНХ)

Зам. председател: гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)

Членове:

1. проф. д-р Анели Методиева Неделчева (ОХФ)

2. доц. д-р Захари Пенков Винаров (ИХФИ)

3. гл. ас. д-р Станислава Стефанова Тодорова (ПНХ)

 

Факултетна избирателна комисия:

Председател: проф. д-р Росица Димитрова Николова (ОХФ)

Зам. председател: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Валя Кирилова Николова (ФПОХ)

2. доц. д-р Николай Александров Грозев (ФХ)

3. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)

4. гл. ас. д-р Христо Георгиев Христов (ОНХ)

5. гл. ас. д-р Цвета Павлова Сарафска (ПНХ)

 

Атестационна комисия:

Председател: доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)

Зам. председател: доц. д-р Диана Валентинова Чешмеджиева (ФПОХ)

Членове:

1. доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова (АХ)

2. доц. д-р Йоана Цветанова Захариева (НХ)

3. гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)

4. гл. ас. д-р Людмила Йорданова Любенова (ПНХ)

5. гл. ас. д-р Светослав Емилов Аначков (ИХФИ)

 

Комитет по условия на труд (КУТ):

Представители на работодателя:

Председател: доц. д-р Боряна Венелинова Донкова

инж. Пепа Здравкова Господинова

Представители на работещите:

Зам. председател: гл. ас. д-р Елисавета Красимирова Младенова (АХ)

гл. ас. д-р Силвия Симеонова (ФХ)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

(Списък на членовете на ОС – Юни 2022 г.)

 

 1. Александра Стефанова Камушева, гл. ас. д-р
 2. Александрия Иванова Генджова, доц. д-р
 3. Алексей Александров Василев, доц. д-р
 4. Ана Иванова Колева, гл. ас. д-р
 5. Ана-Мария Павлова Гюргинчева, бак. „ЕХ“
 6. Анела Николова Иванова, проф. д-р
 7. Анели Методиева Неделчева, проф. д-р
 8. Анифе Исмаилова Ахмедова, доц. д-р
 9. Антоан Михайлов Рангелов, гл. ас. д-р
 10. Антон Кирилов Филипов, маг. „Ф“
 11. Бойка Кунчева Златева, гл. ас. д-р
 12. Боряна Венелинова Донкова, доц. д-р
 13. Боян Руменов Тодоров, доц. д-р
 14. Валентина Веселинова Любомирова, доц. д-р
 15. Валя Кирилова Николова, доц. д-р
 16. Васил Насков Атанасов, проф. д-р
 17. Василена Станиславова Кортенова, маг. „Ф“
 18. Васко Росенов Георгиев, маг. „Ф“
 19. Венелина Евгениева Анева, ас.
 20. Венелина Маринова Ангелкова, ас.
 21. Вероника Валентинова Михайлова, гл. ас. д-р
 22. Весела Велкова Механджиева, маг. „Ф“
 23. Весела Михайлова Михайлова, ас.
 24. Веселин Костадинов Петров, доц. д-р
 25. Веселина Точева Рангелова, гл. ас. д-р
 26. Владимир Донков Петков, ас.
 27. Владимир Иванов Кътев, ас.
 28. Владимир Методиев Гелев, доц. д-р
 29. Владимира Стоянова Видева, гл. ас. д-р
 30. Вяра Йорданова Йорданова, бак. „ИХСМ“
 31. Вяра Николаева Велчева, ас.
 32. Галина Георгиева Генчева, доц. д-р
 33. Галина Ивайлова Йотова, гл. ас. д-р
 34. Галя Костова Маджарова, доц. д-р
 35. Георги Георгиев Йорданов, доц. дхн
 36. Георги Николов Вайсилов, проф. дхн
 37. Георги Цветанов Цветков, проф. дхн
 38. Гергана Янкова Костадинова, бак. „Х и И“
 39. Даниел Йорданов Йорданов, ас.
 40. Даниел Росенов Динев, бак. „Х“
 41. Даниела Цветанова Стефанова, гл. ас. д-р
 42. Деница Кирилова Еленкова, гл. ас. д-р
 43. Десислава Василева Станишева, ас.
 44. Десислава Костадинова Величкова, маг. „Ф“
 45. Диана Валентинова Чешмеджиева, доц. д-р
 46. Диана Наел Асли, бак. „Х“
 47. Димитър Ценов Димитров, доц. д-р
 48. Донка Николова Ташева, доц. д-р
 49. Екатерина Методиева Балджиева, маг. „Ф“
 50. Елена Димитрова Василева, доц. д-р
 51. Елена Христова Бояджиева, доц. д-р
 52. Елина Юлиева Боева, ас.
 53. Елисавета Красимирова Младенова, гл. ас. д-р
 54. Емануил Пламенов Йорданов, докторант
 55. Емил Иванов Христов, доц. д-р
 56. Жасмина Недкова Петкова, гл. ас. д-р
 57. Жорж Жорж Шопов, маг. „Ф“
 58. Захари Пенков Винаров, доц. д-р
 59. Златина Любомирова Златанова, гл. ас. д-р
 60. Златка Димитрова Димитрова, проф. дфн
 61. Ива Николаева Беловеждова, ас.
 62. Ивайла Недялкова Панчева, проф. д-р
 63. Иван Бориславов Лаловски, ас.
 64. Иван Владимиров Свиняров, доц. д-р
 65. Иванка Григорова Дакова, доц. д-р
 66. Иван Игоров Лесов, гл. ас. д-р
 67. Иво Димитров Иванов, гл. ас. д-р
 68. Илиан Илков Димитров, маг. „Ф“
 69. Илия Петров Кичев, бак. „Х“
 70. Ирина Богданова Караджова, проф. д-р
 71. Искра Зарева Колева, гл. ас. д-р
 72. Йоана Цветанова Захариева, доц. д-р
 73. Йорданка Стоянова Петрова, химик
 74. Калина Гочева Андреевска, доц. д-р
 75. Каролина Илиева Папазова, доц. д-р
 76. Катерина Георгиева Тумбалова, бак. „ЕХ“
 77. Катерина Душкова Миланова, ГИАФ
 78. Констанс Емилова Русева, гл. ас. д-р
 79. Константин Тодоров Балашев, проф. дхн
 80. Красимир Димитров Данов, проф. дмн
 81. Кристина Боянова Симеонова, ас.
 82. Кристина Василева Божинова, гл. ас. д-р
 83. Кристина Мирчева Мирчева, гл. ас. д-р
 84. Кръстанка Георгиева Маринова, доц. д-р
 85. Куентин Мирославов Радев, маг. „Ф“
 86. Лъчезар Костадинов Христов, доц. д-р
 87. Людмила Йорданова Любенова, гл. ас. д-р
 88. Любен Димитров Михайлов, гл. ас. д-р
 89. Маргарита Даниелова Христова, маг. „Ф“
 90. Марин Симеонов Симеонов, гл. ас. д-р
 91. Мария Борисова Иванова, доц. д-р
 92. Мария Милинова Миланова, проф. д-р
 93. Марко Димитров Костадинов, ас.
 94. Мартин Петров Цветков, доц. д-р
 95. Меглена Илиева Къндинска, доц. д-р
 96. Милен Георгиев Богданов, проф. д-р
 97. Милена Кирова Иванова, доц. д-р
 98. Мирослава Александрова Недялкова, доц. д-р
 99. Михаил Здравков Аврамов, гл. ас. д-р
 100. Моника Георгиева Мутовска, ас.
 101. Надежда Ангелова Ангелова, гл. ас. д-р
 102. Натали Нинкова Симеонова, бак. „Х“
 103. Невена Иванова Петкова, гл. ас. д-р
 104. Неда Иванова Бъчварова, маг. „Ф“
 105. Никола Томов Бурджиев, доц. д-р
 106. Николай Александров Грозев, доц. д-р
 107. Николай Денков Денков, проф. дхн
 108. Николай Росенов Начев, маг. „Ф“
 109. Николай Стефанов Нейков, гл. ас. д-р
 110. Николета Николаева Пройкова, ас.
 111. Нина Веселинова Кънева, гл. ас. д-р
 112. Нина Георгиева Данчова, гл. ас. д-р
 113. Нина Илкова Маркова, гл. ас. д-р
 114. Огнян Иванов Петров, проф. д-р
 115. Пенка Василева Цанова, доц. д-р
 116. Петко Стоев Петков, проф. д-р
 117. Петър Димитров Георгиев, гл. ас. д-р
 118. Петър Йотов Петров, доц. д-р
 119. Петя Георгиева Ковачева, доц. д-р
 120. Петя Дафинкова Бояджиева, бак. „КХ“
 121. Поля Димитрова Иванова, маг. „Ф“
 122. Росена Росенова Крушовалиева, ас.
 123. Росица Димитрова Николова, проф. д-р
 124. Румен Христов Ляпчев, гл. ас. д-р
 125. Румен Цветанов Цеков, проф. д-р
 126. Сава Огнянов Георгиев, доц. д-р
 127. Светла Василева Богданова, проф. дфн
 128. Светослав Емилов Аначков, гл. ас. д-р
 129. Сезер Ахмедов Емиров, маг. „Ф“
 130. Силвия Станимирова Симеонова, гл. ас. д-р
 131. Силвия Стоянова Стойкова, гл. ас. д-р
 132. Симона Богомилова Джумайска, бак. „ИХСМ“
 133. Славка Стоянова Чолакова, проф. д-р
 134. Соня Върбанова Илиева, проф. дхн
 135. Станимир Стоянов Стоянов, доц. д-р
 136. Станислав Стефанов Станимиров, доц. д-р
 137. Станислава Борисова Йорданова, гл. ас. д-р
 138. Станислава Стефанова Тодорова, гл. ас. д-р
 139. Стела Стоянова Георгиева, ас.
 140. Стефан Леонидов Цаковски, проф. д-р
 141. Стефка Стоянова Стоянова, докторант
 142. Стилиян Стойчев Колев, маг. „Ф“
 143. Стилияна Михайлова Перева, гл. ас. д-р
 144. Стоян Иванов Гуцов, проф. д-р
 145. Стоян Иванов Каракашев, проф. д-р
 146. Стоян Илиянов Илиев, докторант
 147. Таня Василева Йорданова, гл. ас. д-р
 148. Татяна Станкова Зиколова, доц. д-р
 149. Теодор Димитров Гърков, проф. д-р
 150. Тодор Минков Дудев, проф. дхн
 151. Тони Георгиев Спасов, проф. дхн
 152. Християн Александров Александров, проф. д-р
 153. Христо Георгиев Христов, гл. ас. д-р
 154. Христо Димитров Чанев, доц. д-р
 155. Христо Цачев Цачев, доц. д-р
 156. Цвета Павлова Сарафска, гл. ас. д-р
 157. Цветомил Пламенов Войславов, гл. ас. д-р
 158. Цветомир Марио Делийски, гл. ас. д-р
 159. Юлиан Димитров Загранярски, доц. д-р
 160. Юлия Русланова Романова доц. д-р
 161. Яна Стефанова Димитрова, бак. „Х“