Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Получаване на ефективни органични емитери за светодиоди чрез насочена настройка на възбудените им състояния / Представяне на резултати

   

Списък с научните форуми, на които са представени резултати получени от работата по проекта

 

Международни

 

  • The 17th ETSF Young Researchers' Meeting, September 5-10, 2021, Cagliari, Italy

Molecular modeling of TADF blue light emitters with a dibenzofuran spacer (постер)

S. Djumayska, G. Ivanova, N. Todorova, Y. Zagranyarsky, M Baumgarten, A Ivanova

  • Exciton Dynamics in Functional Materials: New Theoretical Frontiers, December 12-17, 2021, онлайн

TD-DFT modelling of the emission transitions of organic TADF blue light emitters (постер)

S. Djumayska, G. Ivanova, N. Todorova, Y. Zagranyarsky, M. Baumgarten, A. Ivanova

Assessment of the performance of density functionals for the description of excited states of π-conjugated TADF blue emitters (постер)

G. Ivanova, N. Bozova, N. Petkov, C. An, B. Hu, M. Mutovska, K. Konstantinov, Y. Zagranyarski, V. Videva, A. Yordanova, M. Baumgarten, A. Ivanova

 

Национални

 

  • XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 3-5 юни 2021 г., София, България

Моделиране на молекулни структури за емитери на синя светлина (устен доклад)

С. Джумайска, Г. Иванова, Н. Тодорова, Ю. Загранярски, А. Иванова

 

Списък с обществените мероприятия и събитията с по-широка аудитория, на които е популяризирана работата по проекта

 

Университетски

 

  • Ден на отворените врати на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 24 юни 2021 г., София, България

Колеги от Лабораторията по квантова и изчислителна химия запознаха ученици от средните училища с дейностите по проекта, а в Лабораторията по органична фотохимия им демонстрираха емисия на получени до момента багрила

  • Ден на отворените врати на Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“, 10 май 2022 г., София, България

Колеги от Лабораторията по квантова и изчислителна химия запознаха ученици от средните училища с дейностите по проекта, а в Лабораторията по органична фотохимия им демонстрираха емисия на получени до момента багрила