Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Представяне / Списък на деканите

   
проф. Димитър Симов Декан в периода 1961 - 1962, 1966 - 1968 г.
проф. Александър Спасов Декан в периода 1962 - 1966 г.
проф. Христо Георгиев Декан в периода 1968 - 1972 г.
проф. Христо Иванов Декан в периода 1972 - 1976 г.
проф. Марко Кирилов Декан в периода 1976 - 1979 г.
проф. Иван Иванов Декан в периода 1979 - 1986 г.
проф. Галин Петров Декан в периода 1986 - 1991 г.
проф. Николай Пецев Декан в периода 1991 - 1999 г.
проф. Иван Панайотов Декан в периода 1999 - 2003 г.
проф. Стефан Стоянов Декан в периода 2003 - 2005 г.
проф. Иван Петков Декан в периода 2005 - 2008 г.
проф. дхн Тони Спасов Декан в периода 2008 - 2015 г.
акад. Петър Кралчевски Декан в периода 2015 - 2019 г.