Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Прием след средно образование (ОКС "Магистър")

   

Прием на студенти в СУ

 

Факултетът по химия и фармация предвижда прием на студенти в магистърска програма Фармация - редовна форма на обучение - държавна субсидия и обучение срещу заплащане. Приемът се осъществява въз основа на конкурсни изпити по химия и по биология.

 

 

Класирането се осъществява на базата на:

  • Оценките от конкурсните изпити по химия и биология с двойно тегло.
  • Оценките по химия и биология от дипломата за средно образование с единично тегло.

 

Допълнителна информация:

Инспектор: Здравка Тошева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 8161 660

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН
учебна дейност – фармация и СДК

проф. д-р Галя Маджарова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 530

тел.: 02 8161 431

e-mail: fhgm@chem.uni-sofia.bg

 

Ръководител: проф. д-р Анела Иванова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 524

тел.: 8161 520

е-mail: aivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставници:

гл. ас. д-р Иван Свиняров

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 227

тел.: 8161 228

e-mail: ohis@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Кристина Мирчева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 529

тел.: 8161 266

e-mail: fhkm@chem.uni-sofia.bg