Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2016 / VI-ти Конгрес по фармация с международно участие под мото „PharmaceutiQoL Challenges and Avenues“

   

Българското научно дружество по фармация (БНДФ) организара VI-ти Конгрес по фармация с международно участие под мотото „PharmaceutiQoL Challenges and Avenues“, който ще се проведе в гр. Сандански, Интерхотел „Сандански“ от 13 до 16 октомври 2016 г.

Както подсказва мотото на конгреса, БНДФ организира вълнуваща асамблея, на която водещи, международно признати експерти в областта на фармацевтичните науки да дискутират съвременните научни достижения и да посрещнат предизвикателствата в бързо променящия се свят на Фармацията, като интегрален елемент на здравеопазването.

Основни теми на Конгреса са:

  • Лекарство-доставящи системи;
  • Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
  • Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия;
  • Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
  • Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
  • Социална фармация и фармацевтична регулация;
  • Качество на живот (QoL) – социална и икономическа парадигма;
  • Клинична фармация и фармакотерапия;
  • Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
  • Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП.

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постерна презентация и изпращане на резюмета – 31 май 2016 г. на e-mail: bsphscongress2016@gmail.com

 

Информация относно форума може да откриете на уеб-сайта на конгреса: http://bsphs-congress-2016.com/bg/congresno-subitie/shesti-kongres-po-farmaciya-s-mezhdunarodno-uchastie