Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2016 / Седма работна среща на тема “Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания"

   

На 16-18 май 2016 г. в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките ще се проведе Седма Работна среща на тема: “Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания".

Срещата представлява интерес за биолози, фармаколози, ветеринарни и хуманни лекари, химици, студенти по описаните специалности, както и за всички, които проявяват интерес към постиженията в биологията и медицината.

Работни езици: Български и английски

Форми на участие:

  • С доклад (20 минути)
  • С кратко устно съобщение (10 минути)
  • Кратка научно-популярна презентация (3-5 минути)

Всяка статия трябва да бъде придружена от становище от хабилитиран учен в съответната област. Предвижда се представените материали да бъдат включени в сборник, ако са с положително становище от рецензента и отговарят на зададените изисквания.

Заявките за участие , резюметата/кратките съобщения и становищата от рецензентите (придружаващи пълните текстове на материалите) да се изпращат на доц. Радостина Александрова до 5 май 2016 г. на следните е-mail адреси: rialexandrova@abv.bg или rialexandrova@hotmail.com

 

Допълнителна информация за Работната среща можете да прочетете тук .