Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО: Записване на избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на учебната 2022/2023 година

   

Уважаеми колеги студенти,

Обявяваме КАМПАНИЯ за записване, през системата СУСИ, на избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на учебната 2022/2023 година.

Кампанияте е за студенти - ОКС "бакалавър", от всички специалности РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и всички специалности ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

 

Срок на кампанията
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Срок на кампанията
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

НАЧАЛО: 09 ЮНИ 2022 год.

КРАЙ: 30 ЮНИ 2022 год.

НАЧАЛО: 09 ЮНИ 2022 год.

КРАЙ: 30 ЮНИ 2022 год.

 

ВАЖНО: Справка за задължителния брой и предлаганите избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на уч. 2022/2023 година може да направите в Учебните планове по специалности, курс и форма на обучение

Моля, четете САМО вашия випусков учебен план (годината, в която сте записани в първи курс).

 

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

  • В профила ви в СУСИ, в списъка на избираемите дисциплини не са включени тези от тях, които няма да бъдат четени през ЗИМЕН семестър на уч. 2022/2023 год., въпреки че присъстват в учебния план;
  • При някои от дисциплините е заложен лимит на броя записани студенти. След изчерпването му няма да можете да се запишете;
  • Дисциплини, за които са се записали малко студенти (под 6 бр.), има вероятност да не бъдат четени. След края на кампанията, записалите се за тях ще бъдат уведомени чрез съобщение в СУСИ, моля следете профилите си.

 

За да запишете желаните дисциплини, моля следвайте интрукциите:

Видео инструкция:

 

 

Кратка инстуркция

 

При възникнали въпроси, пишете на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СРОКА! След изтичането му НЯМА да бъдете записвани служебно!

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!!!

 

Молба за записване във факултативна дисциплина
Изисква се подпис на титуляра на курса.
Молбите се предават в каб. 238 (г-жа М. Модрева) или се изпращат на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg