Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ I-ва ДЪРЖАВНА СЕСИЯ 2017/2018 год.

   
Дата Дейност Забележка
20.06.-29.06.2018г. вкл. Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”
Документи подават студенти, семестриално завършили през минали учебни години
03.07.-06.07.2018г. вкл. Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”
Документи подават семестриално завършили студенти от настоящата учебна година, с взети семестриални изпити и практики

ВАЖНО!!!

 • Колегите, които ще се явяват на изпити през ликвидационната сесия (от 09 до 13 юли 2018 г.), моля да си извадят индивидуални протоколи най-късно до 6 юли 2018 год.;
 • Колегите, които положат успешно всички изпити през ликвидационната сесия (от 09 до 13 юли 2018 г.), подават заявление за допускане до държавен изпит на 16-ти и 17-ти юли 2018 год.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнена на компютър и отпечатана;
 2. Студентска книжка;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че студентът не дължи книги;
 4. Лична карта.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

19.07.2018г.

и

29.08.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Молекулярна биология;
 • Биотехнологии;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Биология (за специалности БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК);
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие
Изпитът започва в 9:00 часа
Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита

23.07.2018г.

и

03.09.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Химия (за специалност БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)
Изпитът започва в 9:00 часа
Зала № 704 (Факултет по химия и фармация)
09.07.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Английски език (за специалност БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Изпитът започва в 9:00 часа
Залата ще бъде публикувана допълнително

27.07.2018г.

и

03.09.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • География (за специалност ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ)
Изпитът започва в 9:00 часа
Залата ще бъде публикувана допълнително