Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО! Издаване на индивидуални протоколи за зимна сесия РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

   

Уважаеми колеги,
Съгласно Заповед на г-н Декана на БФ, проф. Ст. Шишков - №01/04.01.2021 г., изпитите през ЗИМНА изпитна сесия, уч. 2020/2021 г. в РЕДОВНА форма на обучение ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО !!!

 

СЕСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 25 януари 2021г. до 19 февруари 2021г.

 

!!! ГРАФИКЪТ ЗА СЕСИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ПО-КЪСНО, МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ!!!

Всички студенти от РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма на обучение, които имат невзети изпити от предходни учебни години по дисциплини от ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (СПРАВКА Разпис за зимен семестър на учебна 2020/2021 г. - БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ), ще могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 19 ЯНУАРИ 2021 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписва датата и платформата за изпитване, след което ПОДПИСВА молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

Пожелаваме успех на всички!