Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ”- НЕспециалисти ЗА УЧ.2022/2023г.

   

Биологическият факултет организира прием за СДК „Учител по биология”, групова, задочна форма на обучение за всички специалисти с висше образование /Бакалавър/ в следните професионални направления: Биотехнологии (всички специалности), Медицина (специалност Медицина), Растениевъдство (всички специалности), Животновъдство (всички специалности), Ветеринарна медицина (специалност Ветеринарна медицина), Фармация (специалност Фармация).

ИЛИ завършили висше образование/Бакалавър/ други специалности, но придобили магистърска степен по специалностите от направление 4.3. Биологически науки.

Таксата за обучение е 3000 лева и се заплаща на четири вноски по 750 лева

 

Обучението е година и половина и ще започне от м. януари 2024 год.

 

Занятията ще се провеждат под формата на блокове, основно през дните събота и неделя и онлайн в платформата МУДЪЛ.

 

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „Учител по биология“ – доц. д-р Иса Хаджиали: тел. 02 8167 256 e-mail: hadzhiali@biofac.uni-sofia.bg както и с инспектора в Сектор „Докторанти и СДК“- тел.: 02/8656574, 8167362 имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

 

Документи се приемат от 02.10.2023 г. до 17.11.2023 г. САМО ОНЛАЙН на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Сканирана диплома и приложението към нея за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;