Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ЛЯТНА изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,
Съгласно Заповед на г-н Декана на БФ, проф. Ст. Шишков - №21/28.05.2021 г., изпитите през ЛЯТНАТА изпитна сесия, уч. 2020/2021 г., РЕДОВНА форма на обучение, ще се провеждат ПРИСЪСТВЕНО !!!

 

СЕСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14 юни 2021г. до 09 юли 2021г.

 • РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри и 3-ти курс
  от 14 юни до 09 юли 2021 г.- дисциплини САМО от летен семестър
 • РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс
  от 14 юни до 25 юни 2021 г. - дисциплини САМО от летен семестър
 • * ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс Р.О., V-ти курс З.О. и семестриално завършили от минали години
  от 14 юни до 25 юни 2021 г. - дисциплини от летен и от зимен семестър

* Допускането до явяване на изпит става след издаване на ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 09 ЮНИ 2021 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ПОДПИСВА върху молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
 • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента;

6. След приключване на изпита, преподавателите следват процедурата за попълване на протокол от проведен семестриален изпит.

 

УСПЕХ!!!

 

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, възможни са допълнения в графика, моля следете сайта!