Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТР ДЪРЖАВНА СЕСИЯ ЮЛИ 2012 г.

   
Дата Дейност Забележка
20.06.– 30.06.2012г.вкл. Подаване на молби за допускане до защита на Дипломна работа в Отдел „Студенти” Информация за датите на ЗДР в съответните катедри
16.07.– 20.07.2012г.вкл. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА  

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа:

  • Молба по образец – попълнена на компютър и отпечатана.
  • Студентска книжка;
  • Диплома за бакалавър - оригинал;
  • Лична карта;
  • Снимка – 1 бр. (размер 3/4 см) - на гърба на снимката напишете трите си имена и факултетен номер;
  • Бележка от библиотеката удостоверяваща, че дипломантът не дължи книги.

 

  • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
  • До защита на Дипломна работа не се допускат дипломанти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!