Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2018/2019 год.

   
Дата Дейност Забележка
от 26.08.2019
до 30.08.2019
Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”.
Документи подават семестриално завършили студенти, с положени семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнена на компютър и отпечатана;
 2. Студентска книжка;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че студентът не дължи книги;
 4. Лична карта.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

02.09.2019г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Молекулярна биология;
 • Биотехнологии (Р.О. и З.О.);
 • Екология и опазване на околната среда (Р.О. и З.О.);
 • Биология (за специалности БИОЛОГИЯ - Р.О. и З.О.; БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ; ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ; БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК);
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие.
Изпитът започва в 9:00 часа
Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита