Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО!!! ЗА ДИПЛОМИРАНИ БАКАЛАВРИ

   

Всички бакалаври, които успешно са положили Държавни изпити м.юли, август и септември, 2020 год., да донесат в сектор "Студенти" 1 бр. цветна снимка /паспортен формат/ за издаване на дипломата им.

Снимките ще се приемат съгласно следния графика:

г-жа Динка Наумова
БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
24, 26 и 27 ноември от 13:00 до 17:00 часа
г-жа Румяна Иванова
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
23, 26 и 27 ноември от 10:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 14:00 часа
г-жа Анелия Тончева
БИОТЕХНОЛОГИИ
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
23, 24 и 26 ноември от 10:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 14:00 часа

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат.

Сектор "Студенти"