Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ” ЗА УЧ.2019/2020г.

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „Учител по биология”, групова, задочна форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри (редовно и задочно обучение) и завършили всички специалности с биологична насоченост.

Таксата за обучение е 580 лева на семестър.

Обучението е три семестъра и ще започне от м. януари 2020 година.

Документи се приемат от 07.10.2019 г. до 29.11.2019 г., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в стая 235, ІІ етаж на Биологически факултет.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Уверение от отдел „Студенти”със заверен общ успех- за студенти;
3. Ксерокопие от диплома за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;