Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / Кандидатмагистърска кампания 2020/2021

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2020/2021

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2020/2021 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2020/2021- Биологически факултет", на този адрес, от 10-ти август до 17:00 часа на 14-ти септември 2020 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 27.09.2020 г. за обучение срещу заплащане.

Регистрацията в електронната система е съпроводена със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва по следните начини:

 1. През системата EPay/EasyPay, чрез код, генериран от регистрационната форма. С този код се заплаща на каса на EasyPay или през елктронната платформа EPay;
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: „БФ-КМК2020
  ВАЖНО: Задължително прикачете сканирания платежен документ

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Диплома за завършено висше образование за притежаващи диплома;
 • Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2019/2020 г.;
 • Акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2019/2020 г.;
 • Диплома за завършено средно образование;

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
16.09.2020 г. и 17.09.2020 г.

Събеседвания с кандидат-магистрите ще се проведе присъствено, при следния:

График за събеседване

25.09.2020 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
28.09.2020 - 30.09.2020 г.

Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.

 • Комплектът документи за записване на новоприети студенти се закупува от книжарницата на Ректората;
 • Заплащането на семестриалната такса е САМО по банков път или чрез системата на ИзиПей:
  С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: БФ семестриална такса магистър
до 08.10.2020 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
на 09.10.2020, 12.10.2020 и 13.10.2020 г.

Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.

Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.

 • Комплектът документи за записване на новоприети студенти се закупува от книжарницата на Ректората;
 • Заплащането на семестриалната такса е САМО по банков път или чрез системата на ИзиПей:
  С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: БФ семестриална такса магистър

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2021 год. Началото на обучението е от летен семестър.