Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / Кандидатмагистърска кампания 2017/2018

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2017/2018

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2017/2018

Дата Дейност Забележка
28.08.2017 – 08.09.2017г. вкл. Подаване на молби за кандидатстване в Магистърска програма (*) в Учебен отдел (каб. 204). Кандидатства се за държавна субсидия и за платено обучение
28.08.2017 – 26.09.2017г.вкл. Подаване на молби за кандидатстване в Магистърска програма (*)в Учебен отдел (каб. 204). Кандидатства се само за платено обучение.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Молба по образец ;
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование.
  • Лична карта;
  • Касов бон за платена такса за събеседване - такса 30 лева за всеки изпит.
11.09.2017 г. и 13.09.2017 г. Събеседвания с кандидат-магистрите График за събеседване
26.09.2017 г. Класиране на кандидатите за държавна субсидия
27.09.2017 и 28.09.2017 г. Записване на класираните магистри за държавно обучение в Сектор „Студенти”.
до 06.10.2017г. Окончателно класиране Новоприетите от втория етап на класирането магистри се записват в магистърската програма в срок от три работни дни от датата на издаването на заповедта.

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2018 год. Началото на обучението е от летен семестър.