Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2020 / Провеждане на неприсъствено обучение чрез дистанционни средства

   

Уважаеми колеги студенти,

В изпълнение на Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на г-н Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Деканското ръководство на Биологически факултет въважда следните средства за дистанционно обучение:

  • В средата за електронно обучение Мудъл са създадени електронни курсове по всички задължителни и избрани избираеми дисциплини по учебните планове на специалностите в Биологическия факултет - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Това дава възможност на преподавателите, които водят занятия да качат учебни материали и да провеждат дистанционно обучение.
    Създадени са възможности за провеждане на онлайн лекции и семинарни занятия, като за целта е инсталиран модул BigBlueButton. Ползването на този модул зависи от естеството на дисциплината.
    За целта трябва да влезете в системата Мудъл (потребителско име и парола от СУСИ) и да следите движението на информацията.
    Тези от вас, които имат проблеми с достъпа, моля пишете на e-mail: susi_4@biofac.uni-sofia.bg
  • Обмен на учебни материали между преподавателите и студентите посредством електронна поща (служебна и/или групова).

 

Колеги, моля бъдете търпеливи и следете сайта за допълнителна информация.

От Деканското ръководство