Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / Подновяване на Работна програма с Университета в Кьолн, Германия

   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Поради изтичане в края на 2018 г. на срока на Работната програма към двустранния договор за сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски" и Университета в Кьолн, Германия, и подготовката на нова Работна програма за 2019 г., моля при наличие на интерес от Ваша страна, в срок до 02 ноември 2018 г. (петък), да изпратите с официално писмо до отдел „Международно сътрудничество" и в електронен вариант на следния имейл - kkrivorova@admin.uni-sofia.bg - Вашите предложения за проекти. Предложенията следва да се изготвят по образец, който заинтересованите лица ще получат при поискване като изпратят имейл до г-жа Красимира Криворова. Предложенията ще бъдат съгласувани с колегите от Университета в Кьолн, като в окончателния вариант на Работната програма за 2019 г. ще бъдат включени всички предложения, които са одобрени от партньорския университет.

 

На този линк можете да откриете официални указания за изготвянето на проектите по партньорската програма , които следва да се спазват, и формуляр за подаване на проектно предложение .

 

Отдел „Международно сътрудничество"