Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2021 г. / Разпределение на бюджета на СУ по звена съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗВО

   

Доклад за разпределение бюджет за 2021 г.

 

Бюджет на СУ за 2021 г. - разпределен по звена

 

Студенти - учебна 2020/2021 г.

 

Разпределение на отпуснатите от МОН средства за научна или художествено-творческа дейност през 2021 г.

 

Протокол от заседание на Работна група , проведено на 25.02.2021 г.

 

Писмо 70-100-3/15.03.2021 г. до Съвета на настоятелите

 

Писмо 70-80-2/13.05.2021 г. до звената на СУ за разпределение на бюджета

 

Методика за определяне на приноса на отделните звена на СУ в обучението,
разпределение на приходите и средствата от бюджета за 2021 г.

 

Приложения към Методическите указания на МОН: Таблици 1 и 2 , Таблица 3 и 4

 

Становище на Контролният съвет