Начало / Университетът / Администрация / Сектор "Предварителен финансов контрол"

   

 

Ръководител сектор

АННА НЕНКОВА ШИКОВА

стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336

annashikova@admin.uni-sofia.bg

   
Специалист предварителен
финансов контрол

ПАВЛИНА ХАДЖИЕВА

стая 8
тел./факс: 946 34 89

poli@admin.uni-sofia.bg