Начало / Университетът / Администрация / Сектор "Предварителен финансов контрол"

   

 

Ръководител сектор

АННА ШИКОВА

стая 19
тел. 9308 567

annashikova@admin.uni-sofia.bg

   
Специалист предварителен
финансов контрол

ПАВЛИНА ХАДЖИЕВА

стая 19
тел. 9308 567

poli@admin.uni-sofia.bg