Начало / Университетът / Администрация / Отдел “Секретариат и деловодство”

   
Главен секретар ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336
deti@admin.uni-sofia.bg
Приемно време
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
Секретар
на Академическия съвет
аcademichen@admin.uni-sofia.bg
НИНА ЙОРДАНОВА ШОЛЕВА
стая 17
тел. 9308 353
nina@admin.uni-sofia.bg
Секретар КАМЕЛИЯ СЯРОВА
стая 17
тел. 9308 357
kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

Инспектори

стаи 114, 115
тел. 9308 338
тел. 8467 147

МАРГАРИТКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
margi.del@admin.uni-sofia.bg

АНЕТА СТОЙКОВА СТОЯНОВА
any75@admin.uni-sofia.bg

ПЪРВОЛЕТА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
etim@admin.uni-sofia.bg

ИЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА ГЕЛКОВА
gelkova@admin.uni-sofia.bg

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЯТКОВА
elenapyatkova01@admin.uni-sofia.bg

ИЛИЯ ЦЪКЛЕВ
itsaklev@admin.uni-sofia.bg

Направление обработка и съхранение
на електронната информация
ИЛИЯ ИВАНОВ МАСЛАРОВ
тел. 9308 707
ilma@admin.uni-sofia.bg
Оператор на ксерокс ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ДИКОВА
vdikova@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 250

 

Дейности:

  • организационно и техническо обезпечаване дейността на Общото събрание на Университета, Академическия съвет, Съвета на деканите, Контролния съвет, управителни съвети и комисии;
  • изготвяне на писма до факултетите и самостоятелните звена, свързани с поставени от ректора и зам.ректорите задачи; обобщаване на получените отговори и изпращане по предназначение;
  • участие в изработване на рекламни материали и документи, свързани с цялостната дейност на Университета;
  • изготвяне на заповеди за командировки в страната;
  • регистриране на входящата и изходяща кореспонденция на Университета, както и разпределянето й по предназначение;
  • подготвяне на кореспонденция и колетни пратки за експедиция;
  • извършване на куриерска дейност;
  • копиране на материали и документи на Ректората;
  • осигуряване с материали за изпити по време на кандидатстудентската кампания.