Начало / Университетът / Администрация / Сектор „Кариерно развитие“

   

 

Ръководител сектор НАДЯ СТОЯНОВА
тел. 02/9871045
n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg
   
Специалист
"Рейтинг и рейтингови системи"
МАРИЯ ГУРЕВА
тел. 02/9871045
macha@admin.uni-sofia.bg
   
За контакт: su_career@uni-sofia.bg  

 

Сектор „Кариерно развитие“ на СУ „Св. Климент Охридски“ развива дейност като централно звено за услуги за кариерно развитие в Софийски университет и медиатор между отделните кариерни центрове и алумни клубове в Университета, работодателските организации и студентите. Работата на сектора следва няколко основни направления:

  • Да подпомага факултетните кариерни центрове и алумни клубове в развиването на тяхната дейност.
  • Да осигурява услуги за кариерно развитие във факултетите, в които няма създаден кариерен център.
  • Да осигурява услугите на квалифициран кариерен консултант във факултетите, в които няма назначен такъв.
  • Да подпомага студентите за тяхното по-успешно представяне на пазара на труда.
  • Да служи като централно административно звено и лице за контакт за кариерните услуги в Софийски университет.
  • Да поддържа база данни на завършилите Софийски университет студенти.
  • Да събира, анализира и подава данни към международните рейтингови системи, в които Университетът взема участие.