Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Ремонти и снабдяване"

   

 

Началник отдел
„Ремонти и снабдяване”
ГЕОРГИ БОЖАНИН
стая 13
тел. 9815 219, 9308 345
georgi_bojanin@admin.uni-sofia.bg