Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Следдипломна квалификация / СПИСЪК НА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ, организирани от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2018-2019 учебна година

   

16 часа / 1 кредит

 

Албена Симова,

 1. За злато, вяра и слава – възходът на колониалните империи в Ранното ново време;
 2. Американската революция – нов поглед към създаването на САЩ.

Александър Николов, Миграции и гранични общества в средновековна Европа

Борис Стоянов,

 1. Европейският съюз в обучението по „История и цивилизации” – проблеми и перспективи;
 2. Новата история на Студената война в обучението по "История и цивилизации";
 3. Комунистическата система в криза. Причини и проявления на краха на съветския модел от 70-те и 80-те години на ХХ в.;
 4. Атлантическият свят на границата на хилядолетията – предизвикателства и отговори в Европа и САЩ.

Валери Колев, Дискусионни теми и проблеми в обучението по История на България в модерната епоха (1878 – 1944).

Ваня Рачева, Руско-български отношения през Възраждането.

Виолета Коцева, Култура и личност. Педагогически модел за работа в интеркултурна среда в системата на училищното образование.

Владимир Станев,

 1. Политическото насилие в историята на Третата българска държава (1878 – 1944);
 2. Македония в борбите и въжделенията на българите (1878 – 1944).

Георги Николов,

 1. История на Самуилова България;
 2. Домашни извори за българската средновековна история;
 3. Смъртта на българските средновековни владетели (VІІ – ХІV в.);
 4. Българската църква - учредяване, история и организация (ІХ – средата на ХV в.);
 5. Четиринадесетият век в историята на средновековна България.

Георги Якимов, Гражданското образование в България (ХІХ – ХХІ в.). Традиции и промени.

Гергана Алексиева, Боряна Митрева, Аржентина и Япония през ХХ в. – два особени случая на демокрация.

Ирина Колева,

 1. Интеркултурното образование в системата на педагогическо взаимодействие : „учител – ученик – родител“ - професионално - педагогически тренинг;
 2. Етнопедагогически модели за взаимодействие с родителите - работна група;
 3. Иновативни педагогически технологии в условията на училищното образование/ рефлексивен подход/ - майсторски клас;
 4. Модели на училищна политика – взаимодействие с родителите за намаляване дела на отпадналите от училище и преждевременно напуснали образователната система ученици – Професионално - педагогически тренинг.

Йоанна Бенчева, Хранене и диететика във византийско-балканския свят.

Красимир Кръстев, Активни и интерактивни методи и прийоми в обучението по история.

Красимир Лещаков, Праистория и цивилизация – семинар.

Красимира Табакова,

 1. Постигане на очакваните резултати (заложени в ДОС и УП) през учебниците по история и цивилизации;
 2. Активни и интерактивни методи в обучението по „История и цивилизации” и „Гражданско образование”.

Любомир Кръстев,

 1. Робството и търговията с роби в модерната епоха;
 2. Близкоизточният конфликт – нови измерения на стари проблеми.

Мария Баръмова,

 1. Да се изгубиш и откриеш в миналото. Историческата карта - дигитална информация и представяне;
 2. В сянката на полумесеца – европейско – османските отношения в Ранното ново време.

Милена Петкова-Енчева, Икономически потенциал на българите под османска власт.

Мира Маркова, Изграждането на София като столица в периода до 1944 г.

Михаил Груев,

 1. Малцинствената политика на БКП в светлината на нови източници;
 2. Аграраният въпрос в България през ХХ в.

Надя Манолова-Николова, Съвременни тенденции в изследванията и преподаването по История на Българското възраждане.

Наум Кайчев, Македония и Балканите през ХIX – XX в.

Никола Дюлгеров,

 1. Средновековна Европа: политика, общество и Църква;
 2. Латинските държави и владения на Балканите XIII – XV в.

Пламен Митев, Стари и нови митове за Българското възраждане

Радослав Спасов,

 1. Визуални методи в процеса на обучение по история - майсторски клас;
 2. Медийни похвати в обучението по история в средното образование - майсторски клас.

Румяна Христиди, Основни проблеми на съвременната българска история - историографски, терминологични и тематични аспекти на преподаването на периода на социализма.

Светлана Иванова, Стари спорове и нови отговори за историята на българите под османска власт.

Светослав Живков, Българските партии (1879-1947): организация, платформи, политики.

Христо Беров,

 1. Стопанската история като поле за интеракция в обучението по История и цивилизации;
 2. Етно-исторически различия и интеркултурно образователно взаимодействие.