Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Информация за студенти и докторанти / Обща информация / Административни процедури

   

ВАЖНО!!!
При неспазване на сроковете за записване за зимен и летен семестър съгласно заповед на Ректора следва отстраняване от СУ.

Контакти:
Каса – сграда А, ет. 1, ст. 114, тел. 02 8161 813
Отдел студенти - сграда А, ет. 4, ст. 411, тел. 02 962 49 67, 02 8161 872

 

1. Записване за семестър
а) зимен семестър (по-горен курс)
- отдел "Студенти" - справка за взетите изпити
- заплащане на такса - каса / банков път / СУСИ
- отдел Студенти - заверка
б) летен семестър
- заплащане на такса - каса / банков път / СУСИ
- отдел Студенти - заверка

 

2. Дипломиране
- отдел Студенти - изготвяне на академична справка за взетите изпити
- бележка от библиотека "Физика" за взети книги

 

3. Изготвяне на диплома
- след защита на дипломна работа представяне на 1 снимка в отдел Студенти (паспортен формат)
- следене на информацията в сайта за промоция на випуска

 

4. Протокол за изпит
- съгласуване в отдел Студенти
- плащане в каса
- издаване на индивидуален протокол в отдел Студенти