Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Успешни събития и участия / Проведена беше традиционна лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на кадри за ядрената енергетика на Р. България

   

В периода 26-30 юли 2021г. се състоя традиционната лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на специалисти за ядрената енергетика на Р. България, организирана от Физически факултет на Софийски университет.

 

На площадката на новостроящото се хранилище за средно и ниско радиоактивни отпадъци

 

Тази година в практиката се включиха студените от специалност Ядрена химия от Факултета по химия и фармация Никол Рангелова, Трайче Тушев и Кристиана Атанасова, които под ръководството на Гл. асистент Пламен Петков преминаха ускорен курс на запознаване с основните съоръжения, експлоатирани на площадката в Козлодуй от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДП РАО. Посетени бяха сектор “Радиоекологичен мониторинг”, турбинно и електрическо отделения на блок №5. Студентите подробно се запознаха с технологията на получаване на химически обезсолена вода за блокове 5 и 6. Ръководни специалисти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ги въведоха в тайните на професиите си. Също така студентите посетиха площадката на новостроящото се хранилище за средно и ниско радиоактивни отпадъци, където главният инженер на ДП РАО д-р Ира Стефанова ги запозна подробно с устройството и бъдещата експлоатация на хранилището. На площадката в АЕЦ Козлодуй студените се запознаха с плазмения метод за утилизация на радиоактивните отпадъци, както и радиохимичните методи за анализ. Също така и посетиха втори енергиен реактор, който е в процес на извеждане от експлоатация. Практиката приключи с обучение на пълномащабния симулатор на ВВЕР-1000, където под ръководството на опитни инструктори от Учебно-тренировъчния център на АЕЦ „Козлодуй” студените участваха в ликвидирането на симулирана аварийна ситуация “Загуба на външно електрическо захранване”.

 

В залите на Учебно-тренировъчния център на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД