Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Заместник-декани 2020-2023 г.

   
 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "бакалавър"

Проф. дфн Асен Пашов
vd_bsc@phys.uni-sofia.bg

 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "Магистър"

Проф. дфн Мирослав Абрашев
vd_msc@phys.uni-sofia.bg

 

Зам. декан
научно-изследователска и проектна дейност, докторанти и продължаващо обучение

Проф. дфн Радослав Рашков
vd_res@phys.uni-sofia.bg

 
 

Зам. декан
връзки с обществеността, информационно обслужване, включително звеното „Кариерен център"

Доц. д-р Петко Недялков
vd_pr@phys.uni-sofia.bg

 

ИД зам. декан
администрация и контрол на административния процес, поддържане на сградите на Физически факултет, материално-техническо осигуряване на учебния процес

д-р Виктор Гущеров
vd_admin@phys.uni-sofia.bg