Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Заместник-декани 2015-2019 г.

   
 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "бакалавър"

проф. дфн Виктор Иванов
vd_bsc@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. Б329
понеделник 13.00 - 14.00 часа
четвъртък 13.00 - 14.00 часа

 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "Магистър"

проф. дфн Евгения Вълчева
vd_msc@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. Б209
вторник 14.00 – 15.00 часа
четвъртък 14.00 – 15.00 часа

 

Зам. декан
научно-изследователска
и проектна дейност, докторанти и продължаващо обучение

проф. дфн Валентин Попов
vd_res@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. В44 или В37
вторник 13.00 - 14.00 ч.
четвъртък 13.00 - 14.00 часа

 
 

Зам. декан
административно–стопански въпроси, поддръжка и ремонт на сградите на Физически факултет

доц. д-р Нина Джерманова
vd_admin@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. А413
вторник 10.00 – 11.00 часа
петък 10.00 – 11.00 часа

 

Зам. декан
връзки с обществеността (ученици,
учители, потенциални кандидат студенти и работодатели), информационно обслужване, включително звеното „Кариерен център"

доц. дфн Цветан Велинов
vd_pr@phys.uni-sofia.bg

Приемно време:
каб. Б346
понеделник 14.00 – 15.00 часа
сряда 14.00 – 15.00 часа