Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Общо събрание 2019-2023 г.

   

Председател
проф. дфзн Александър Драйшу
e-mail: predsedatel_os@phys.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Стефан Лалковски

Преподаватели
Всички щатни преподаватели във факултета

Служители
3-ма представители (2%)

Докторанти и студенти
22 + 6 представители (18%)

Комисии към Общото събрание

Мандатна комисия
Председател: доц. д-р Цветелина Паунска
Зам. председател: ас. Атанас Цонев
Членове: гл.ас. д-р Страхил Бойчев, доц. д-р Петър Иванов, доц. д-р Андон Рангелов

Комисия по предложенията за органи на управление на факултета
Председател: ас. Юри Цукровски
Зам. председател: доц. д-р Илко Русинов
Членове: доц. д-р Петър Иванов, гл. ас. д-р Савка Петрова, гл. ас. д-р Димитър Лютов

Факултетна избирателна комисия
Председател: д-р Лилия Владимирова
Зам. председател: доц. д-р Пейчо Петков
Членове: доц. д-р Ивелина Димитрова, доц. д-р Андон Рангелов, доц. д-р Катерина Стоичкова, гл. ас. д-р Йордан Кърмаков, гл.ас. д-р Галина Ванкова

Комисия по атестирането
Председател: проф. дфзн Мирослав Абрашев
Зам. председател: доц. д-р Димитър Младенов
Членове: проф. дфзн Добромир Пресиянов, доц. д-р Борислав Павлов доц. д-р Антония Вълчева доц. д-р Гергана Герова