Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Общо събрание 2011-2015 г.

   
Правомощия на общото събрание:
1. Избира председател и заместник председател на общото събрание;
2. Избира и освобождава декан на факултета;
3. Определя числения състав, избира и освобождава членовете на факултетния съвет;
4. избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането;
. . .

 

Председател
проф. дфн Ана Йовкова Пройкова

Заместник-председател
проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов

Преподаватели
Всички щатни преподаватели във факултета

Служители
3-ма представители (2%)

Докторанти и студенти
11 + 20 представители (18%)